Inspiroiva kuvitustaide innostaa lapsia lukemaan ja edistää lukutaitoa – säilyttämiseksi vaaditaan jo kansallisia ratkaisuja

Kotimainen lastenkirjakuvitus on keskeinen osa suomalaista kulttuuriperintöä ja suomalaisen taiteen sekä kasvatuksen historiaa.
Lapselle lukeminen tukee puheen- ja kielenkehityksen lisäksi mielikuvitusta ja tunteiden käsittelyä sekä koulumenestystä, Opetushallituksen sivuilla kuvataan.