Kaikkiin ammuttuihin valkoposkihanhiin ei enää kiinnitetä merkkiä ‒ oli merkki tai ei, hanhet on hävitettävä muuten kuin syömällä

Poikkeusluvilla saa ampua yhteensä yli 10 000 valkoposkihanhea.
Poikkeuslupakäsittelyn nopeuttamiseksi Varsinais-Suomen ely-keskuksella on tavoitteena saada poikkeuslupien käsittelyyn sähköinen lupajärjestelmä.