Biokaasun jakelu voi laajeta maaseudun bisnekseksi – lakiesitys sallisi poikkeuksen maatilakokoisille kaasuntuottajille

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla säädetään liikennepolttoaineiden kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.
Biokaasua suunnitellaan tankattavaksi autoihin aiempaa enemmän, mahdollisuutta jakelusta kaavaillaan myös maatiloille.