Maan multavuutta parantamalla pellosta tulee hiilinielu – Koneviesti: Näillä keinoilla se onnistuu

Ilmaston kannalta peltojen multavuutta kannattaa vaalia. Multavuutta nostetaan ja ylläpidetään, kun viljelemme peitteisesti, monipuolisesti, orgaanisia rakenteita hyödyntämällä ja mahdollisimman vähän peltoa muokaten.
Orgaanisten karjanlannan käytön tehostaminen on osa multavuuden, mutta etenkin kasvin ravinnehuollon ylläpitoa. Varsinainen hiilikone on kuitenkin syväjuurinen kasvi, joka yhteyttää pitkään ja tuottaa samalla hyvän sadon.