Animalia: MTK, Turkistuottajat, Siipikarjaliitto, Atria ja Snellman ehdolla "vuoden eläinvastaisimmaksi tahoksi"

Perustelujen mukaan vuoden 2018 ehdokkaat ovat varmistaneet lobbauksen avulla epäeettisen lihantuotannon ja turkistuotannon jatkumisen Suomessa.
Animalia arvioi, että MTK:n ja muiden lobbareiden kannat ovat saaneet liian suuren painoarvon eläinsuojelulain valmistelussa eduskunnassa.