Maatalouden kustannuskriisin odotetaan nostavan ruuan hintaa tänä vuonna – sianlihan tuottajahintoihin tullut korotuksia vuoden alussa

Epävarmuustekijöitä ruuan hinnan ennustamisessa on paljon.
Ruuan kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna keskimäärin 0,3 prosenttia eli huomattavasti hitaammin kuin EU-maissa keskimäärin. Nousu kuitenkin kiihtyi vuoden lopussa.
Ruuan kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna keskimäärin 0,3 prosenttia eli huomattavasti hitaammin kuin EU-maissa keskimäärin. Nousu kuitenkin kiihtyi vuoden lopussa. Kuva: Sanne Katainen

Lue lisää