LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Maatalous

Tuliko sato vai kato? Viljelijöiden antamat tiedot auttavat luomaan oikeaa kuvaa tilanteesta

Joka kahdeksas tila saa Lukelta kirjeitse ohjeet satotietojen ilmoittamiseen. Myös Ruokaviraston näytekeruu jatkuu.
Antti Kantola
Satotietoa kerätään tärkeimpien peltokasvien sadosta sekä tämän syksyn syyskylvöistä.

Noin 6 200 maatilaa eli joka kahdeksas tila saa lähipäivinä postia Luonnonvarakeskus Lukesta.

Kyseessä on Luken jokavuotinen satotietojen keruu.

Tietoa kerätään tärkeimpien peltokasvien sadosta sekä tämän syksyn syyskylvöistä. Lisäksi noin 1 800 maatilalta kysytään elintarvikeviljan lopullinen käyttökohde viime syksyn satoa koskien.

Tilalle tulevassa kirjeessä on ohjeet satotietojen antamiseen. Tiedot annetaan verkossa.

Salasana sovellukseen on kirjeen mukana tulevassa lomakkeessa.

Tilan viljelyalat on esitäytetty lomakkeelle, ja satotiedot voi halutessaan kirjata siihen valmiiksi ennen verkkoon syöttämistä.

Satotilastoa on koottu Suomessa yli sata vuotta viljelijöiltä saatujen tietojen perusteella.

Kun tilastot saadaan valmiiksi, ne löytyvät Luonnonvarakeskuksen tilastosivuilta.

Tiedot julkaistaan koko maan lisäksi ely-keskuksittain. Kokonaissatotietojen lisäksi on saatavilla hehtaarisatoja.

Tietoja hyödynnetään esimerkiksi maa- ja elintarviketalouden kehittämisessä, poliittisessa päätöksenteossa ja politiikan vaikutusten arvioinnissa.

Myös Ruokavirasto kartoittaa osaltaan tietoja tämän vuoden sadosta. Ruokaviraston viljalaboratorio on jo heinäkuussa lähettänyt satunnaisotannalla valituille tiloille pyynnön viljanäytteistä vuotuista laatu- ja turvallisuusseurantaa varten.

Näytteistä tutkitaan jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen.

Ruokavirasto aloitti näytteiden analyysit heti ensimmäisten näytteiden saavuttua. Tähän mennessä laboratorio on ehtinyt analysoida noin 60 viljanäytettä.

Seurantaan valitut tilat voivat edelleen toimittaa näytteitä viljalaboratorioon.

Lue lisää

Joko vastasit Luken satokyselyyn? Jos et, aikaa on lokakuun loppuun

Kirje Lukelta kolahtaa lähipäivinä yli 6 000 tilan postilaatikkoon – tämän vuoden satotiedot kootaan jälleen tilastoksi

Marraskuussa selviää, tuliko kato – Luke kerää jälleen viljelytietoja tiloilta

Viime syksyn perunasato oli yhtä pieni kuin sata vuotta sitten