Kiina on maailman suurin viljantuottaja, USA suurin viejä ja Australia omavaraisin, mutta missä viljaa tuotetaan henkeä kohti eniten?

Suomessa viljasato asukasta kohti oli 600 kiloa vuonna 2020.
Viljaa viljeltiin maailmalla kolme miljardia tonnia vuonna 2020. Siitä vajaa 0,5 miljardia tonnia päätyi maailman­markkinoille.