MT Metsä

Havupuita kannattaa raivata vain talvisin ‒ ”Jos juurikääpä leviää, maan puuntuottokyky on rajoitettu seuraavaksi sadaksi vuodeksi”

Juurikääpä voi tartuttaa pieniäkin kantoja. Metsäyhtiö UPM pyrkii lisäämään talviaikaista taimikonhoitoa.
Tilaajalle
Runsaslumisena talvena paras sesonki havupuiden raivaukselle jää lyhyeksi.