MT Metsä

Ilmastonmuutos voi heikentää puiden ja sienten suhteita ja siten vähentää hiilivarastoja

Tutkimuksen mukaan pohjoisten metsien puuston biomassa vähenee jopa 10 prosenttia.
Pohjoisissa oloissa mykorritsa-sienirihmastot elävät symbioosissa puiden kanssa kuljettaen niille typpeä.