Metsä

Suomalaiset mepit iloitsivat puurakentamisen mainitsemisesta EU:n tulevaisuuspuheessa: "Hyvä, ettei puuta nähdä vain nieluna"

Komission puheenjohtaja viitoitti puheessaan, että Euroopalle olisi tehtävä uusi, puuhun pohjautuva rakennustyyli.
Lari Lievonen
Puurakentamisen edistäminen on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan. EU:n omaa tavoitetta ei vielä ole.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti keskiviikkona unionin tulevaisuuteen katsovan puheen.

Merkittävään osaan puheessa nousivat ilmastokysymykset ja EU:n vihreän kehityksen ohjelma Green Deal.

Von der Leyen esitti EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteeksi vähintään 55 prosentin vähennystä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon. Aiempi tavoite oli 40 prosenttia.

Lisäksi EU:n tulee panostaa hiiltä sitovaan rakentamiseen. Von der Leyen puhui "eurooppalaisesta bauhausista", joka edistäisi uutta, puuhun pohjautuvaa rakennusjärjestelmää.

Suomalaiset EU-parlamentin mepit pitivät kiristyneitä ilmastotavoitteita odotettuina, ja ne menevät linjassa Suomen tavoitteiden kanssa.

"Suomi ja puurakennusosaaminen voisivat tarttua bauhaus-laboratorioon. Sen lisäksi meillä on erityisen vahvaa osaamista tekstiilien osalta. Ne ovat mainio investointikohde, ja toki laajemminkin kestävä rakentaminen", Sirpa Pietikäinen (kok.) totesi.

Samaa mieltä oli Eero Heinäluoma (sd.)

"Suomelle hyvää oli puunkäytön nostaminen esille. Puu raaka-aineena on ympäristöystävällinen ja me voisimme tehdä tässä edelleenkin paljon enemmän kuin mitä olemme itse tehneet sekä Suomessa että eurooppalaisittain. Hyvä, että se on tuotu positiivisena esimerkkinä, ja ettei puuta nähdä vain nieluna."

Elsi Katainen (kesk.) piti harmillisena, että maatalous ja ruuantuotanto loistivat von der Leyenin puheessa poissaolollaan.

"Maatalouteen käytetään kolmasosa EU:n rahoista, ja ruuantuotannon haavoittuvuus ja huoltovarmuuskysymykset ovat nousseet koronaviruspandemian aikaan keskeiseen keskusteluun."

Puurakentamisen korostaminen sai myös Kataiselta kiitosta.

"Komission aiemmissa esityksissä ei mainittu puurakentamista. Nyt se nostettu puheen tasolle ja luo toivoa, että kestävä biotalous olisi ilmastonäkökulman keskiössä. Meidän metsät ovat meille eduksi, kun pohdimme, miten ilmasto-osuutemme voimme hoitaa."

Heidi Hautalan (vihr.) mielestä Suomella on paljon annettavaa Green Dealiin. Hautalan mukaan ilmastotavoitetta olisi voitu nostaa vieläkin kunnianhimoisemmaksi, mutta EU:n suunta on oikea.

"Vihreän kehityksen ohjelma voi antaa paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille esimerkiksi energiankäytön tehokkuuteen ja uudenlaiseen, kestävään elämäntapaan siirtymiseen."

Ilmastotavoitteessa ei ole kyse vain päästöjen vähentämisestä vaan koko järjestelmän muuttamisesta, von der Leyen sanoi.

"Nykyinen kulutustaso ei ole kestävä, planeetta on hauras ja sitä pitää suojella. Tämä on tietysti musiikkia minun korvilleni", Hautala kommentoi.

Pietikäisen mukaan EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen (cap) – josta neuvotellaan jäsenmaiden neuvostossa ja parlamentissa – tulisi saada muutoksia nyt tilanteessa, jossa ilmastotavoitteet ovat kiristyneet. Maatalouspolitiikan uudistuksesta äänestetään vielä kuluvana vuonna EU-parlamentissa.

"Cap on surkea esitys, kun katsoo uusia ilmastotavoitteita. Parlamentti voisi ryhdistäytyä."

Pettymykseksi von der Leyenin puheessa Heinäluoma nostaa löyhät oikeusvaltiokytkennät. EU-jäsenmaiden kirjaama maininta oikeusvaltiokehityksen sitomisesta budjettiin ja tulevaan koronaelvytykseen on liian väljä, eikä komissio ole lupaamassa muutosta.

"Von der Leyen ei sitonut rahojen käyttöä ja elvytysrahoja oikeusvaltioperiaatteeseen, vaan siihen, ettei se voi hyväksyä korruptiota. Tämä jättää hämärän kuvan siitä, mitä tässä halutaan. Tällaisenaan se sopisi varmaan Unkarille ja Puolelle."

Laura Huhtasaari (ps.) arvosteli kovin sanoin 750 miljardin euron elpymisrahastoa ja komission vallan lisäämisestä terveyspolitiikassa.

Von der Leyen sanoi puheessaan, että Euroopan lääkevirastoa sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskusta vahvistetaan.

"EU näki koronan varjolla tilaisuuden, että terveyspolitiikka voisi mennä EU:n käsiin. Mutta mitä enemmän EU:lle siirretään toimivaltaa, niin tulokset eivät parane. Kannatan jäsenmaiden suvereniteettia, enkä halua luovuttaa valtaa keskushallinnolle", Huhtasaari linjaa.

"Ainoa järkevä vaihtoehto olisi ollut se, että jokainen jäsenmaa olisi ottanut markkinoilta tietyn määrän lainan ja vastaisi itse omasta taloudestaan. Maksuosuutemme kasvavat, emmekä tiedä, mitä saamme takaisin. EU:ssa kärsivät ne, jotka ovat kilttejä ja ne, jotka elävät leväperäisesti, heille osoitetaan solidaariutta."

Lue myös:

EU:n päästövähennystavoite kiristyy – komission puheenjohtajan suurpuhe nosti esiin puurakentamisen ja hiilinielut

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Metsä Wood kehitti seinäelementin, jota ei ulkoa erota puurakenteeksi – "Voimme vähentää merkittävästi betonin määrää"

Turkuun nousee massiivipuisia kerrostaloja, joiden seinärakenteissa ei käytetä lainkaan muovia

750 metriä hirttä per runko – suurtilaus Helsingistä työllisti kuortanelaisen hirsiveistämön vuodeksi

Europarlamentaarikko Elsi Katainen vaatii rahahanoja kiinni Puolalta ja Unkarilta, jos oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta