Metsä

UPM Kaipolan paperitehtaan kohtalo sai sinetin – tehdas suljetaan vuoden viimeisellä neljänneksellä

Kaipolassa loppuu kaikkiaan 448 työtehtävää, joista 20 tehtävää siirtyy UPM:n Jämsänkosken tehtaalle.
Markku Vuorikari
Kaipolan tehtaan sulkemisen seurauksena UPM:n graafisten papereiden tuotantokapasiteetti vähenee 720 000 tonnia, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia.

UPM:n Kaipolan tehtaan kohtalo sai sinetin, kun yhteistoimintaneuvottelut UPM:n Jokilaakson yksikön osalta saatiin tällä viikolla päätökseen.

Jämsässä sijaitseva Kaipolan tehdas ja sen kolme paperikonetta suljetaan vaiheittain joulukuun puoliväliin mennessä.

Jämsänkosken tehtaan yhdellä painopaperikoneella ja kahdella erikoispaperikoneella toiminta jatkuu, UPM:n tiedote kertoo.

Neuvotteluissa ei löydetty UPM:n mukaan kestäviä ratkaisuja Kaipolan tehtaan tulevaisuuden varmistamiseksi.

Kaipolassa päättyy kaikkiaan 448 työtehtävää, joista 20 tehtävää siirtyy Jämsänkoskelle UPM Speciality Papers -liiketoiminta-alueelle.

Arviolta noin 20 prosenttia vähennyksistä voidaan toteuttaa eläkejärjestelyin, joskin keskustelut ovat vielä kesken.

Sulkemisen seurauksena UPM:n graafisten papereiden tuotantokapasiteetti vähenee 720 000 tonnia, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia. Tehtaalle jäävä jälkihoitoryhmä varmistaa tehtaan turvallisuuden sulkemisen jälkeen.

”Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet. Monien ulkoisten tekijöiden, kuten Suomen korkeiden logistiikkakustannusten, verotuksen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi Kaipola oli UPM:n painopaperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin. Sen kannattavuusnäkymä oli pysyvästi heikentynyt”, sanoo UPM Communication Papers liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

Tilauspulasta kärsivän tehtaan henkilöstö on ollut lomautettuna. Neuvottelut käytiin Schaurin mukaan vakavassa ja rakentavassa hengessä.

”Neuvotteluissa sovimme mittavasta Työstä työhön -ohjelmasta irtisanottavien tueksi. Ohjelma on ollut muutosturvamallimme vuodesta 2006, ja se sisältää lakisääteisten ja työehtosopimuksessa määriteltyjen velvoitteiden lisäksi UPM:n tarjoamaa ylimääräistä tukea muun muassa uudelleenkouluttautumiseen, työllistymiseen, muuttoon ja terveydenhuoltoon.”

Kaipolan kiinteistöä ja tiloja koskien UPM on saanut joitakin yhteydenottoja, joita selvitetään parhaillaan. Yhteydenottoja on tullut eri aloilta. UPM on mukana Jämsän kaupungin perustamassa äkillisen rakennemuutoksen työryhmässä ja toimii yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten kanssa.

UPM kirjaa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttavina rakennejärjestelykuluina yhteensä 99 miljoonaa euroa, joista 38 miljoonaa kassakustannuksina. Suunnitelman odotetaan tuovan 47 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

MT:n jättinumero ilmestyy 30.10.
Lue lisää

UPM kannattavin kolmesta metsäyhtiöstä alkuvuonna – Metsä Group ja Stora Enso tekivät pakkauskartongeilla tulosta, UPM tarroilla ja erikoispapereilla

Kun ankkuriyhtiö lähtee kaupungista

UPM:n Pesonen Jämsänkosken sanomalehtipaperin tuotannosta: "Näen sen aika haastavana"

UPM:n paino- ja kirjoituspaperien toimitukset putosivat runsaan viidenneksen – tarrat, erikoispaperit ja energia tekivät hyvää tulosta