Metsä

Vihreiden uusi metsäpoliittinen ohjelma: Hakkuita vähennettävä, kolmannes suojeltava ja voimalaitosten puunpoltto verolle

Suurimmassa osassa talousmetsiä on hyödynnettävä jatkuvaa kasvatusta avohakkuiden sijaan, linjaa kansanedustaja Jenni Pitko.
Markku Pulkkinen
Vihreiden mielestä hakkuita pitää vähentää ja koko metsäpolitiikan kurssi kääntää.

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi sunnuntaina 29.11. uuden metsäpoliittisen ohjelman. Ohjelmassa esitetään muun muassa hakkuumäärien vähentämistä, kolmannesta Suomen metsistä suojeltaviksi ja polttoaineveroa voimalaitoksissa poltettavalle puubiomassalle.

Suojelusta 10 prosenttia olisi täyssuojelua ja 20 prosenttia osittaisesti suojeltua.

Ohjelmaa valmistelleessa työryhmässä oli puheenjohtajana Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jenni Pitko.

"Myös metsätaloudella on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Ohjelma esittää keinoja, joilla sitä voi ylläpitää kestävästi", arvioi työryhmän toinen puheenjohtaja, dosentti Tarmo Ketola tiedotteessa.

"Ympäristölle haitalliset metsätalouden tuet on lakkautettava ja ohjattava ympäristön tilaa parantaviin toimiin, kuten luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden suojeluun. Haluamme suojella pikaisesti kaikki valtion vanhat, yli 140-vuotiaat ja muuten luontoarvoiltaan merkittävät metsät", Ketola sanoo.

"Tarvitsemme ilmastotavoitteiden saavuttamiseen metsiä. Suurimmassa osassa talousmetsiä on hyödynnettävä jatkuvaa kasvatusta avohakkuiden sijaan", toteaa Pitko.

Ketolan mielestä Suomen nykyinen metsätalous on ylittänyt luonnon kantokyvyn.

"76 prosenttia metsien luontotyypeistä on uhanalaisia ja yli 700 lajia uhkaa kuolla sukupuuttoon ensisijaisesti metsätalouden vuoksi. Metsätalouden vesistöhaitat ovat mittavat, ja metsänieluja tarvitaan ilmastonmuutoskamppailussa. Maamme nykyinen metsäpolitiikka vaatii täyskäännöstä."

Vihreiden metsäpolittinen ohjelma

Katso uusin video
Lue lisää

Liikenteen tiekartta lupaa jokaiselle jotain

Käynnissä on toinen kilpajuoksu Suomen metsiin

Tukin hyvä kysyntä kiritti hakkuita marraskuussa

Tuttavapiirini kolme lapsiperhettä on tänä vuonna muuttanut Etelä-Suomesta Kajaaniin