Metsä

Biohiilitehdasta suunnitellaan Joensuuhun – Taalerin ja Savon Voiman yhteishanke käyttäisi rankapuuta ja kuorta 250 000 kuutiometriä vuodessa

Biohiilen tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuonna 2022.
Kai Tirkkonen
Joensuuhun suunniteltu biohiilitehdas hyödyntäisi metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja kuten rankapuuta ja puun kuorta.

Finanssikonserni Taaleri valmistelee bioteollisuushanketta, jonka tavoitteena on rakentaa uusi biohiilitehdas Joensuuhun, konsernin tiedote kertoo.

Biohiilitehdas nousisi Savon Voiman Iiksenvaaran sähkö- ja lämpövoimalaitoksen tontille. Taaleri on tehnyt sopimuksen palveluiden ostamisesta ja tontin sekä tiettyjen laitteiden vuokrauksesta Savon Voiman kanssa.

Torrefioitu biohiili korvaa kivihiilen käyttöä energiantuotannossa ja muussa teollisuudessa. Biohiiltä voidaan käyttää myös maanparannuksessa ja vesienkäsittelyssä.

Osapuolet ovat sopineet yhteisen biomassanhankintayhtiön perustamisesta raaka-ainehuollon tehostamiseksi ja turvaamiseksi. Taalerin hanketta varten perustamasta yhtiöstä Joensuun Biohiili Oy:stä tulee biomassanhankintayhtiön vähemmistöosakas.

Biohiilitehtaan arvioidaan käynnistyvän vuonna 2022. Sen kokonaistuotanto olisi noin 60 000 tonnia biohiiltä vuodessa.

Tehdas hyödyntää metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja. Biomassan eli pienikokoisen rangan ja puun kuoren käyttö olisi noin 250 000 kuutiometriä vuodessa.

Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutuminen riippuu yhtiöiden hallitusten päätösten lisäksi myös tukipäätöksistä.

Taaleri suunnittelee rakentavansa tulevaisuudessa useampia biohiililaitoksia mahdollisesti myös muualle Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Konserni on investoinut uusiutuvan energian tuotantoon kuten tuuli- ja aurinkoenergiaan. Se on sijoittanut myös biojalostamoon, jossa jalostetaan mäntyöljyä pääasiassa biodieselin tuotantoon.

Taalerin toimitusjohtajan Robin Lindahlin mukaan biohiili täydentää nyt sijoituskokonaisuutta.

"Olemme erittäin tyytyväisiä hyvään yhteistyöhön Savon Voiman kanssa tässä hankkeessa.”

Taalerin suunnitelmissa on myöhemmin tarjota myös asiakkaille sijoitusmahdollisuutta hankkeeseen.

Savon Voiman toimitusjohtaja Arto Sutinen sanoo hankkeen edistävän yhtiön strategiaa hiilineutraalin tuotannon edistämisessä ja luovan uusia työpaikkoja Joensuun alueelle.

”Hanke sopii täydellisesti Joensuun kaupungin strategiseen tavoitteeseen olla maailmanluokan osaaja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä sekä kiertotaloudessa”, kehuu puolestaan Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Taaleri myy varainhoitonsa Aktia Pankille – metsärahasto pysyy silti Taalerissa

Kuntajohtaja ei ole enää eläkevirka — Tähyävätkö kuntajohtajat suurempiin saappaisiin?

Suomi pakkautuu yhä tiiviimmin Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun

Sähkönsiirtohintojen eriarvoistumista voi hillitä