Metsä

Bioenergia-ala arvostelee kiertotalouden ohjelmaehdotusta: Raaka-aineen kulutuskatto ohjaa harhaan ja heikentää metsäsektorin toimintakykyä

Metsäteollisuuden mukaan ehdotus ei huomioi uusiutuvien luonnonvarojen hyötyjä uusiutumattomiin verrattuna.
Pentti Vänskä
Puun kaikki osat hyödynnetään tarkasti ja jalostetaan erilaisiksi tuotteiksi. Puukuitupohjaiset tuotteet voidaan kierrättää ja lopuksi vielä hyödyntää bioenergian tuotannossa, Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa toteaa.

Bioenergia-ala ja metsäteollisuus arvostelevat tällä viikolla julkistettua ehdotusta kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Ehdotuksessa työryhmä esittää tavoitteet ja keinot, joilla kiertotaloudesta tehdään Suomen talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä.

Bioenergia ry toteaa luonnonvarojen kestävän ja mahdollisimman tehokkaan käytön olevan kannatettavia tavoitteita.

"Olemme kuitenkin hyvin yllättyneitä, että ohjelmaehdotuksessa on esitetty kaikille primääriraaka-aineille, myös uusiutuville, kotimaisen kulutuksen katto ilman keskustelua alan järjestöjen kanssa, ilman minkäänlaisia vaikutusarvioita ja irrallaan muusta hallituksen strategiatyöstä ja esimerkiksi teollisuuden laatimista tiekartoista", Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka sanoo tiedotteessa.

Ohjelmaehdotuksen laatinut työryhmä esittää, että vuonna 2035 primääriraaka-aineiden kotimainen kokonaiskulutus ei ylitä vuoden 2015 tasoa.

Lisäksi ehdotetaan, että resurssituottavuus ja materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuvat vuoteen 2035 mennessä.

Primääriraaka-aineiden käyttökatto ohjaa Laurikan mukaan ajatteluun, jossa hyvin erilaiset uusiutumattomat ja uusiutuvat raaka-aineet lasketaan massaperusteisesti yhteen ja niiden vähentämistä käsitellään samanarvoisena.

"Raaka-aineiden pakottaminen samaan koriin ei ole tarkoituksenmukaista. Se rajaa turhan kovakouraisesti vaihtoehtoja päästä varsinaisiin ympäristötavoitteisiin ja heikentää metsäsektorin toimintakykyä", Laurikka sanoo.

Myös Metsäteollisuus ry pitää kiertotalouden ohjelmaehdotukseen kirjattuja luonnonvarojen käyttöä koskevia tavoitteita osin ongelmallisina, koska ne eivät huomioi uusiutuvien luonnonvarojen hyötyjä uusiutumattomiin verrattuna. Tavoitteet on myös asetettu ilman tarkempaa vaikutusten arviointia.

"Kun kiertotalouden strategista ohjelmaa jatkotyöstetään, on tärkeää nostaa keskiöön erot uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen välillä ja painottaa kestäviä ja ympäristöystävällisiä, uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja ratkaisuja. Puu on monipuolinen raaka-aine, Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti ja metsiä hoidetaan vastuullisesti. Tämä mahdollistaa puun käytön lisäämisen kestävästi", Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa sanoo tiedotteessa.

Hän toteaa metsäteollisuuden toimineen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti jo pitkään ja kehittävän resurssitehokkuuttaan jatkuvasti.

"Puun kaikki osat hyödynnetään tarkasti ja puu jalostetaan erilaisiksi tuotteiksi, joita maailmalla ostetaan. Puukuitupohjaiset tuotteet voidaan kierrättää ja lopuksi vielä hyödyntää bioenergian tuotannossa. Hiili kiertää ilmakehän, puun ja kierrätettävien tuotteiden välillä. Vientituloista saadaan vaurautta kotimaiseen kiertoon", Peisa sanoo.

Kiertotalousohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut vuorineuvos Reijo Karhinen.

Maa- ja metsätalousministeriö on jättänyt ehdotuksesta eriävän mielipiteen. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö esitti primääristen raaka-aineiden käytön linjaukseen varauman, jonka mukaan on varmistettava, ettei tavoite ole ristiriidassa valmisteltavan ilmasto- ja energiastrategian linjausten ja toimenpiteiden kanssa.

Lue aiheesta lisää: Ympäristöministeriön työryhmä julkisti kiertotalousohjelmansa: Jäteveron laajentamisen tai veron korottamisen vaikutus jätteen syntymiseen selvitettävä

Katso uusin video
Lue lisää

Ylä-Lapin hakkuut jäissä jo kahden vuoden ajan: "Jos yhteismetsät eivät pääse jaloilleen, aiheuttaa se haasteita myös pienmetsänomistajille"

Kiertotalousohjelma sallii puunkäytön lisäämisen – huolet uusiutuvien raaka-aineiden käyttökatosta ovat turhia, valtiosihteeri Tiilikainen vakuuttaa

Karhisen ruokapöytä jatkaa työtä ruokaketjun kannattavuuden kohentamiseksi – "Keskustelu on ollut yllättävän avointa ja suoraa"

Energiaturve testaa oikeudenmukaista siirtymää