Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

Ministeri: "Nämä ovat paikkoja, jotka voivat olla estämässä metsien järkevää hyödyntämistä" – Uusi EU-luonnos ehdottaa yli 25 hehtaarin metsätiloille kahden vuoden välein tarkastettavaa metsäsuunnitelmaa

Ilmastokestävyyskriteerien raportointivelvollisuus koskee yrityksiä, mutta ne tulevat metsätiloille puunhankinnan kautta.
Kari Lindholm
Maatalouden ilmastokriteerien valmistelu on siirretty myöhemmäksi. Työ aloitetaan todennäköisesti vasta EU:n maatalouspolitiikan valmistumisen jälkeen. Metsäkriteerit julkaistaan huhtikuussa.

Alle 25 hehtaarin tilojen ei tarvitsisi osallistua EU:n kaavailemien ilmastokestävyyskriteerien raportointiin, selviää Euroopan komissiolta kuluvalla viikolla vuotaneesta säädösluonnoksesta.

Komissiolta odotetaan huhtikuussa vihreän rahoituksen ilmastokriteerejä. Tämä niin kutsuttu taksonomia on osa laajempaa pakettia, jossa määritellään ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia toimenpiteitä ja investointikohteita. Lainsäädännön taustalla on EU:n tavoite ohjata rahoitusmarkkinoita kestäviin sijoituksiin luokittelemalla eri alojen vastuullisuutta.

Jatkossa uusien rahoitusvälineiden käyttö edellyttää uudenlaista kestävyyden raportointia myös maa- ja metsätaloudessa.

Ensi vuoden alusta alkaen yli 500 työntekijän yhtiöiden tulee pitää kirjaa toimintansa vastuullisuudesta uusien EU-vaatimusten mukaan. Ilmasto- ja ympäristökriteerien raportoiminen ei suoraan koske metsänomistajia, mutta vaikutukset tulevat yksityisille metsätiloille metsäteollisuusyritysten puunhankinnan kautta.

Komission luonnostelemat kestävyyskriteerit toisivat turhaa säätelyä jo kestävään toimintaan ja olisivat askel kohti EU:n yhteistä metsäpolitiikkaa, MTK sanoo.

”Kriteerit ovat niin yksityiskohtaisia, että kansallisen metsäpolitiikan rooli jää kapeaksi. Edes parhaimmillakaan yrityksillä ei tule olemaan helppoa raportoida näitä”, MTK:n johtaja Juha Ruippo sanoo.

Komissiosta hiljattain vuotanut luonnos pitää sisällään monia suomalaiselle metsätaloudelle vaikeita kohtia. Jos metsätila haluaisi näyttäytyä kestävänä biomassan lähteenä, yli 25 hehtaarin metsätiloille tulisi pakolliseksi kahden ja kymmenen vuoden välein tarkastettava metsäsuunnitelma. Hyvä asia on se, että tätä voitaisiin valvoa sertifiointien kautta.

”Teksti ei kuitenkaan kerro, miten suunnitelmat ja auditoinnit voitaisiin konkreettisesti toteuttaa. Yksityiskohtaisissa vaatimuksissa on sellaisia listoja, että jos niitä aletaan tehdä tila- ja omistajakohtaisesti, niin huh huh”, Ruippo kertoo.

Osa metsänomistajien huolista on poistunut uusimman luonnoksen myötä. Komissio esitti aiemmin, että lannoitteiden käyttö ei olisi kestävää metsätaloutta ja ainoastaan ”nykyistä parempi” metsänhoito luettaisiin kestäväksi taloustoiminnaksi. Nämä ovat kuitenkin poistuneet uusimmista suunnitelmista.

Metsätalouden olisi edelleen osoitettava, ettei se tuota toiminnallaan merkittävää haittaa ilmastolle ja ympäristölle.

MTK:n mukaan riskinä tulkinnassa on, että metsätalous luokiteltaisiin kestäväksi vain silloin, kun merkittävä osa hakkuualoista jätettäisiin talouskäytön ulkopuolelle.

”Tässä piti tehdä kriteerit investointien rahoitukseen eikä suojelun ehtoihin", Ruippo ihmettelee.

”Ilmastokriteeristö ei tunnusta biotalouden roolia, vaikka maa- ja metsätalouteen perustuvilla tuotteilla voidaan korvata fossiilitalouden tuotteita ja pienentää ilmastojalanjälkeämme. Tämä kriteeristö on keskittynyt kiertotalouteen.”

Jäsenmailla on nyt mahdollisuus esittää omat kommenttinsa.

”Nyt on jäsenmaiden käsissä, mitä he tähän kommentoivat. Komissio on kolme kuukautta myöhässä ja yrittää saada aikataulua kiinni, jotta raportoinnin ehdot ovat valmiita ensi vuoden alussa alkavalle raportointijaksolle”, Ruippo toteaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) pitää taksonomiaehdotusta huolestuttavana.

"On selvää, että tällaisia metsiin ja kestävyyden kaikkiin pilareihin käyvää taksonomiaa en pidä perusteltuna. Hyvä, että jäsenmaat ovat liikkeellä."

"Nämä ovat ilman muuta paikkoja, jotka voivat olla estämässä metsien järkevää hyödyntämistä."

Lue myös:

Lannoitus ja juurikäävän ureatorjunta eivät komission luonnoksen mukaan edusta kestävää metsätaloutta – EU:n uudet kestävyyskriteerit iskisivät investointeihin

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Vihreät arvostelevat rajusti pääministerin metsävaikuttamista – MTK tyrmää puolueen väitteet: "Tästä ei varmasti ole hallituksen tai eduskunnan linjausta"

Sinun metsäsi eivät ole enää sinun metsiäsi

Sanna Marin kertoo edistävänsä reilua metsäsääntelyä EU:ssa – "Teemme töitä sen eteen, että Suomen erityispiirteet huomioidaan"

Ruotsalaislehti: Pääministerit Marin ja Löfven lobbasivat yhdessä EU:n metsäesitystä – Marinin alivaltiosihteeri vakuuttaa: "Näin toimitaan jatkossakin"