Metsä

Meppi Sarvamaa antaa satikutia EU:n metsäpolitiikalle: "Päätöksenteon pitäisi perustua todellisiin faktoihin, ei tunteisiin tai poliittiseen ideo­logiaan"

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila muistutti metsäwebinaarissa monimuotoisuuden parantamisen ja aktiivisen metsien käytön olevan mahdollista samaan aikaan.
Maria Miklas
Metsät tulisi nähdä kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaan mielestä EU:ssa uhan sijaan ratkaisuna ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen.

”Metsiä ei pitäisi nähdä vain hiilinieluina tai muiden alojen päästöjen kompensoijina”, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) totesi tänään torstaina MTK:n järjestämässä kansainvälisessä verkkoseminaarissa.

Tilaisuudessa keskusteltiin EU:n metsiä koskevasta päätöksenteosta Pohjoismaiden metsänomistajien ja metsäteollisuuden näkökulmasta.

EU:n poliittinen ilmapiiri on muuttunut Sarvamaan mielestä metsäasioissa kapeakatseiseksi. ”Päätöksenteon pitäisi perustua todellisiin faktoihin, ei tunteisiin tai poliittiseen ideo­logiaan.”

Esimerkiksi EU-politiikan kapeakatseisuudesta Sarvamaa nosti valmisteilla olevan biodiversiteettistrategian. Se sivuuttaa lähes kokonaan kestävän metsätalouden mahdollisuudet ja antaa hänen mielestään lähes päinvastaisen viestin metsästrategiaan verrattuna.

Metsät tulisi Sarvamaan mielestä nähdä uhan sijaan ratkaisuna ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen.

"Metsästrategiassa pitäisi ottaa huomioon metsien koko arvoketju", hän alleviivasi.

Metsästrategia on yksi osa EU:n metsälainsäädäntökokonaisuutta, joka komission on määrä esitellä heinäkuussa.

Siihen kuuluvat myös hiilinielujen laskentaa määrittävä lulucf-asetus ja uusiutuvan energian käyttöä sääntelevä direktiivi. Lisäksi EU keskustelee kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmästä eli taksonomiasta.

Euroopan metsäinstituutin (Efí) johtaja Marc Palahí muistutti metsätalouden ja -teollisuuden olevan avain sosiaalisesti hyväksyttävään vihreään siirtymään Euroopassa. Metsiä hyödyntämällä voidaan myös korvata monia tällä hetkellä fossiilisiin polttoaineisiin nojaavia työpaikkoja.

Stora Enson toimitusjohtajan Annica Breskyn mielestä fossiilisten raaka-aineiden korvaamista uusiutuvilla pitäisi nopeuttaa.

"Ilmastonmuutoksen hillitseminen korvaamalla fossiilisia materiaaleja uusiutuvilla auttaa myös monimuotoisuuden turvaamisessa."

Bresky korosti myös metsien erilaisuutta EU:n jäsenvaltioiden välillä. Paikallisten olosuhteiden pitäisi siksi olla kunkin jäsenmaan ilmastotoimien lähtökohtana.

Metsästrategiassa metsäteollisuudelle tärkeintä on, että se kattaa kaikki kestävyyden osa-alueet ja huomioi koko arvoketjun metsästä valmiiksi tuotteiksi asti.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mielestä EU:n metsästrategian tulisi olla tärkein työkalu metsiä koskevassa päätöksenteossa.

Hän muistutti, että nykypäivänä luontoarvot huomioidaan metsätaloudessa täysin eri tavalla kuin 50 vuotta sitten ja että toimenpiteitä kehitetään jatkuvasti.

Metsänomistajat toivovat Marttilan mukaan EU:n metsälinjauksilta etenkin selkeyttä. Jos metsäpolitiikka pilkotaan moniin erillisiin osiin, voi se pilata koko käsityksen kestävästä metsätaloudesta.

”Monimuotoisuuden parantaminen ja aktiivinen metsien käyttö on mahdollista samaan aikaan. Metsäala on tähän tavoitteeseen sitoutunut. Odotamme, että EU kunnioittaa jäsenmaiden erilaisuutta ja niiden omaa käytännön tietoa metsäasioista”, Marttila lopetti.

Lue myös:

Komissio seuraa Suomen PEFC-keskustelua – "Sertifiointijärjestelmät eivät voi korvata EU-lainsäädäntöä", kabinettipäällikkö muistuttaa

Kokoomuksen Sarvamaa: "Metsistä mitään ymmärtämättömät poliitikot huutavat hoosiannaa luonnonsuojelun nimeen huolimatta faktapohjasta tai puoluekentästä"

EU-valiokunta hakee metsien määritelmiin joustoja biodiversiteettilausunnossa – "Jäsenmaita ei voi panna yhteen muottiin"

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

On epäisänmaallista ajaa metsävaltaa EU:lle

EU vienyt jo vallan metsissämme

Maatilan hiilivirrat näkyviksi – "Hiililaskuri voi olla faktoihin perustuva vastaisku mollaajille"

Stora Enson puutuotteet ja sellu ennätysvauhdissa – "Kasvua vauhditti perinteisten sahatuotteiden poikkeuksellisen vahva maailmanlaajuinen kysyntä"