Metsä

Tilarajat ylittävä suometsien suunnittelu suojaa ympäristöä

Metsäkeskus on aloittamassa suunnitteluhankkeen, johon etsitään mukaan maanomistajia ja suunnittelijoita.
Sanne Katainen
Noin neljännes Suomen metsistä on suometsiä.

Metsäkeskus etsii uuteen hankkeeseen maanomistajia ja metsäalan toimijoita, jotka suunnittelevat suometsien hoitoa ja tekevät toimenpidesuunnitelmia.

"Maanomistajilla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus päästä osallistumaan suometsän hoidon suunnittelun pilotointiin. Kannattaa olla yhteydessä omaan toimijaan, jos suometsän hoitotarpeita on tiedossa seuraavien vuosien ajalle", kehittämisasiantuntija Juuso Ojanen Metsäkeskuksesta kannustaa.

Kokemukset huomioidaan uuden metsätalouden kannustejärjestelmään laadinnassa. Tavoitteena on maanomistajan näkökulmasta hyödyllinen järjestelmä, joka kannustaa aidosti ympäristön huomioimiseen.

Suometsien suunnittelussa parhaaseen lopputulokseen päästään, kun voidaan huomioida isompi alue kerralla. Varsinkin vesiensuojelun osalta onnistuneet tulokset vaativat usein maanomistajien yhteistyötä.

Suurin osa vesistökuormituksesta tulee ojien kunnostuksista, hakkuista ja maanmuokkauksesta. Toimenpiteiden sijainnit tulisikin suunnitella tarkkaan niin, että niistä olisi selvästi hyötyä.

"Tästä voi olla metsänomistajille myös taloudellista hyötyä. Laajemmilla suunnittelukokonaisuuksilla on mahdollista suunnitella ja kohdentaa eri metsätaloustoimia tehokkaammin ja vaikuttavammin", sanoo johtava luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa Metsäkeskuksesta.

"Aktiivisella ja oikea-aikaisella metsän- ja luonnonhoidolla voidaan vaikuttaa myönteisesti suometsien tilaan tulevaisuudessa."

Noin neljännes Suomen metsistä on suometsiä, joten käytetyillä toimenpiteillä on suuri vaikutus koko maan metsien hiilitaseeseen.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Soiniin nousee Helsingin yliopiston uusi mittausasema

Tutkimus: Korpikuusikoissa jatkuva kasvatus kannattaa

Soveltuuko jatkuva kasvatus suometsiin? "Osaan metsäkuvioista sopii" – voi auttaa pitämään vedenpinnan tason oikeassa syvyydessä

Metsän kuningas on koneenkuljettaja, jonka ammattitaito korostuu sulan maan hakkuissa ja jatkuvassa kasvatuksessa – "Kuski tekee valinnat ja hakkuujäljen"