Metsä

Metsänomistajat ja metsästäjät marssivat ulos Evon tiedekansallispuistoa valmistelevasta työryhmästä

Esimerkiksi metsästys ei olisi sallittua Evolle suunnitellussa tiedekansallispuistossa.
Kari Salonen
Paikalliset toimijat haluavat kehittää Evoa tiedekansallispuiston sijaan retkeilyalueena.

Paikallisten maanomistajien, metsänomistajien ja metsästäjien edustajat erosivat tänään Evon tiedekansallispuistoa valmistelevasta alueellisesta työryhmästä. Heidän mukaansa paikallisten toimijoiden ääntä ei ole kuultu valmistelussa riittävästi.

Evon alueen maanomistajille keväällä tehdyn kyselyn perusteella enemmistö kiinteistöjen omistajista vastusti hanketta tai näki siinä enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Kansallispuiston mahdollisen toteutumisen pelättiin lisäävän erityisesti hirvieläin- ja kirjanpainajatuhoja reuna-alueen yksityismetsissä sekä tuovan paineita metsien tulevaa käyttöä kohtaan.

Lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista maanomistajista toivoi, että kansallispuistoesityksen rinnalla Evon kehittämisen yhteydessä mietittäisiin myös muita vaihtoehtoja.

Metsästyksen loppuminen alueella ja siitä aiheutuvat haitat maa- ja metsätaloudelle aiheuttavat huolta maanomistajille.

Evon retkeilyalue on Etelä-Suomen suurin metsästysalue niin maattomille kuin metsästysseuroihin kuulumattomille metsästäjille. Alueelle myydään vuosittain 1000 pienriistan metsästyslupaa.

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä toimii useita metsästysseuroja. Ympäristöministeriö rajasi tehtäväksi annossaan metsästyksen ulos puistohankkeesta, vaikka metsästys on kestävää luonnonvarojen hyödyntämistä.

Hirven metsästyksen vaikeutuminen heikentäisi metsien puulajien luontaista moninaisuutta ja metsäluonnon monimuotoisuutta. Puulajiston yksipuolistuminen vaarantaisi myös metsien ilmastokestävyyttä. Lisäksi hirvieläinkolarien riski kasvaisi.

MTK Hämeen sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistysten tiedotteen mukaan Evon tiedekansallispuistohanke on hallinnollisesti epäonnistunut. Työ on sidottu ympäristöministeriön toimeksiantoon sekä hyvin kireään valmisteluaikatauluun.

Ne käytännössä estävät uudenlaisen kansallispuiston suunnittelun ja paikallisten ihmisten osallistamisen.

Ympäristöministeriö osoitti alueellisen työryhmän vetovastuun aluksi kansallispuistohanketta ehdottaneille Kentällä-työryhmälle ja sittemmin Helsingin yliopistolle. Järjestöjen mukaan hankkeen tasapuolinen valmistelu ei ole mahdollista, jos valmistelusta vastaa kansallispuistoa ehdottanut taho.

Asiasta on tehty valitus oikeuskanslerille.

Työryhmän kokoonpano oli alun alkaen tasapainoton paikallisen edustuksen ja erityisesti maanomistajien edustuksen puuttumisen vuoksi. Myös työryhmän työ on ollut hapuilevaa ja ohjailevaa.

Paikallisten toimijoiden mukaan työltä on puuttunut sisältösuunnitelma, työssä ei ole tehty lisäselvityksiä kuten aluetalouslaskelmia eikä työllä ole kokousaikakalenteria. Kokouksiin on tuotu uutta aineistoa juuri ennen kokouksia.

Kokouspöytäkirjoja ei ole toimitettu kuin vasta myöhemmin tiedustelujen jälkeen.

Paikallisten toimijoiden mukaan ryhmän puheenjohtajan toiminta on ollut puolueellista. Kuulemistilaisuuksia on järjestetty, mutta kuulemisten sisällöllä ei ole ollut painoarvoa päätöksenteossa. Metsästystä koskevaa vaihtoehtoista ehdotusta ei otettu edes käsiteltäväksi.

Maanomistajien ja metsänomistajien mukaan tieteen ja tutkimuksen tekeminen onnistuu hyvin valtion retkeilyalueella, mitä osoittaa metsätalouden ja riistatalouden tutkimus alueella jo 150 vuoden ajan.

Monipuolinen metsän hoitomenetelmiä ja niiden ekologisia vaikutuksia koskeva tutkimus alueella on jatkossakin tärkeää, mutta siihen ei tarvita tiedekansallispuistoa. Myös kohdekohtainen lisäsuojelu on mahdollista toteuttaa ilman kansallispuistoa.

Retkeilyalueena Evo houkuttaa alueelle jo nyt 80 000 kävijää vuosittain. Paikalliset toimijat katsovat, että Evoa tulee kehittää jatkossakin retkeilyalueena.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Metsästäjät tyrmistyivät pienriistan metsästysrajoituksista uusilla luonnonsuojelualueilla – "Asenteet kääntyvät suojelua vastaan, jos asetus menee sellaisenaan läpi"

Sipoonkorven kansallispuiston terässilta palkittiin

Metsänomistajat ansaitsevat kiitoksen

Paikannuspantojen valmistajilta susien havainto- ja varoitusjärjestelmä – susitiedot näkyvät Ultracomin tai Trackerin käyttäjien omissa sovelluksissa