Metsä

EU:n metsästrategialuonnos tyrmäisi avohakkuut – myös runkopuun energiakäyttö menisi pannaan

Metsäalan toimijoiden mielestä EU-komissio ottaa liikaa kantaa kansalliseen metsäpolitiikkaan, metsänkäsittelymenetelmiin ja puupohjaisten tuotteiden käyttöön.
Kari Lindholm
EU:n metsästrategia etenee. Kuvituskuvaa avohakkuutyömaalta.

Euroopan komissiosta hiljattain vuotanut metsästrategian luonnos kannustaisi EU-jäsenmaat lopettamaan avohakkuut. Metsästrategian tärkeänä tavoitteena on saada Euroopan metsistä terveemmät.

MT:n näkemä luonnos kannustaa, että Euroopan metsien suojelua sekä ennallistamista lisätään. Komissio pitää tärkeänä, että suojelu keskittyy erityisesti vanhoihin metsiin.

Tavoitteet monimuotoisemmista metsistä saavutetaan välttämättä tiettyjä metsänkäsittelymenetelmiä ja lisäämällä metsänomistajille kannustimia hiilen sidontaan, komission luonnos kertoo.

Avohakkuiden lopettamista komissio perustelee luonnon monimuotoisuuden heikkenemisellä sekä käsittelystä vapautuvilla hiilidioksidipäästöillä.

Myös kantojen ja juurien poistoa tulisi välttää. Komissio aikoo esitellä ”luonnonmukaisen metsätalouden” -termin, joka jäsenmaiden tulisi laittaa käytäntöön.

Komissio julkaisee lopullisen metsästrategian heinäkuussa. EU:n uusittu metsästrategia on Suomelle tärkeä ehdotus, koska se linjaa tulevaa metsäpäätöksentekoa Brysselissä.

Alustavien suunnitelmien mukaan komissio säätelee jatkossa sitä, mihin puuta tulisi käyttää. Esimerkiksi puun energiakäytössä ei tulisi hyödyntää runkopuuta, komissio sanoo.

Muun muassa MTK ja metsäteollisuus ovat painottaneet, että markkinat ohjaavat puun jalostuskäyttöä eikä EU-tason lainsäädäntöä tarvita kansallisen metsäpolitiikan lisäksi.

Suomen metsäsektorin mielestä komission ei tulisi puuttua myöskään siihen, mitä puuraaka-aineita jäsenmaat hyödyntäisivät uusiutuvaksi energiaksi.

Komissio aikonee lisäksi ottaa kantaa metsäsertifiointiin laatimalla minimikriteerit, joita jäsenmaiden auditointien tulisi seurata.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan meppi Elsi Katainen (kesk.) tyrmää tuoreen luonnoksen. Se ei ole linjassa parlamentin mietinnön kanssa.

"Komission ehdottamat yhteiset metsien hoito- ja käyttösuunnitelmat ja kestävän metsänhoidon uudelleen määrittely tarkoittaisivat käytännössä EU:n yhteistä metsäpolitiikkaa. Tässä menee raja, jota ei voi hyväksyä. Komissio astuu tietoisesti jäsenmaiden toimivallan tontille ja se on pysäytettävä.”

Euroopan parlamentilla on jo kanta siihen, millainen unionin metsästrategiasta pitäisi tulla. Parlamentti painotti päätelmissään kestävän metsänhoidon, metsien monikäytön ja biotalouden roolia.

Myös Euroopan unionin jäsenmaat ovat kannattaneet metsätalousmyönteisempää kantaa.

Jäsenmaiden mielestä metsästrategia tulisi pitää erillään vuosi sitten päivätystä EU:n biodiversiteettistrategiasta, joka painottaa metsien ennallistamista ja suojelua. Komissio on saanut kritiikkiä siitä, että esimerkiksi vanhojen metsien määritelmät ovat esityksessä hatarat eikä biodiversiteettistrategia ota tarpeeksi huomioon kestävää metsänhoitoa tai -taloutta.

Maa- ja metsätalousministerin Jari Lepän (kesk.) mielestä metsästrategialuonnos puuttuu jäsenmaiden metsäasioihin. ”Osaamme hoitaa metsiämme ilman komission puuttumista”, hän kirjoitti Twitterissä.

Lue lisää:

Komissio ylittää toimivaltansa metsästrategiassa, moittii meppi Elsi Katainen: "Tässä menee raja, jota ei voi hyväksyä"

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Ministeri Leppä metsästrategiasta: "Metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaiden kansallisen toimivallan alle"

Metsänomistajajärjestöt vaativat muutosta metsästrategiaan – "Käyttäkää metsäsektorin potentiaalia"

Ministerit ja metsänomistajajärjestöt kokoontuvat Wieniin puhumaan EU:n metsästrategiasta

EU:n säätelyhinkua metsänhoidon yksityiskohdissa on vaikea ymmärtää, maakunnalliset metsäneuvostot arvostelevat