Metsä

Juhannusviikon myrskyssä kaatuneita puita korjataan nyt – Luonnonsuojeluliitto vaatii korjuiden lopettamista

Juhannusviikon myrskyssä kaatuneiden puiden korjuu on hyvässä vauhdissa Kainuussa ja Koillismaalla. Luonnonsuojeluliiton vaatimusten mukaan puut pitäisi jättää arvokkaisiin luonnonmetsiin lahopuuksi.
Reijo Haukia
Luonnonsuojeluliiton mukaan Pohjois-Suomen arvokkaissa luonnonmetsissä kaatuneet puut tulisi jättää korjaamatta. Kesäkuun myrsky kaatoi paljon puita etenkin Kainuussa ja Koillismaalla.

Metsähallitus korjaa myrskyn kaatamia puita Kainuussa ja Koillismaalla. Laki metsätuhojen torjunnasta velvoittaa korjaamaan kaatunutta puuta hyönteistuhojen välttämiseksi, Metsähallituksen tiedotteessa kerrotaan. Kaikkea puuta tuhoalueilta ei kuitenkaan korjata.

Myrskyssä kaatuneita puita ei korjata suojeluun varatuilta alueilta eikä Natura-alueiden boreaalisen luonnonmetsän kriteerit täyttäviltä kohteilta ilman painavaa syytä. Riittävä syy voi liittyä esimerkiksi turvallisuusnäkökohtiin.

"Monimuotoisuutta lisäävän lahopuun määrä lisääntyy myrskytuhojen johdosta merkittävästi, koska yksittäisiä puita jää paljon korjaamatta", Metsähallituksen metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen toteaa.

Luonnonsuojeluliitto vaatii myrskytuhoalueiden puunkorjuun lopettamista. Luonnonsuojeluliiton mukaan osa metsistä on sellaisia, joita tulisi suojella, sillä kaatuneista puista syntyy uhanalaisille lajeille tärkeää lahopuuta.

Lain mukaan metsälakia ja metsätuholakia ei sovelleta “luonnonsuojelulain nojalla muodostetuilla suojelualueilla, valtion luonnonsuojelutarkoitukseen hankkimilla alueilla eikä muilla valtion omistamilla alueilla, joita hoidetaan Metsähallituksen tai valtion maata hallinnoivan viranomaisen suojelupäätöksen mukaisesti”, Luonnonsuojeluliitto toteaa tiedotteessaan.

Luonnonsuojeluliiton mukaan myrskytuhoalueilla sijaitsevat luonnonmetsät ovat metsiä, joiden olisi jo aiemmin pitänyt päätyä luontokohteiksi. Ne pitäisi liiton mielestä siirtää luontokohteiksi nyt, ja samalla poistuisi metsätuholain velvoite korjata alueella myrskyssä kaatuneet puut.

"Metsähallitus voi omalla päätöksellään siirtää luontokohteiksi alueita, joilla on luontoarvoja", sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Aarre: Lokan tekoaltaalla nähtiin 70-luvulla erikoinen savotta, kun veden alle jätettyjä koivuja alettiin korjata giljotiinileikkurilla – lopulta ainuttakaan koivumottia ei toimitettu eteenpäin

Avohakkuiden kielto valtion mailla ei innosta eduskuntaa

Paula-myrskyn tuhot paisuivat hirmulukemiin – "Kesän ensiarviosta mennään yli niin, että heilahtaa"

Merkittäviltä lintuvesiltä poistetaan supikoiria ja minkkejä – "Monimuotoinen luonto tarvitsee metsästäjien apua"