Metsä

Metsämiesten Säätiöön voi perustaa oman nimikkorahaston

Perustamispääoma on vähintään 50 000 euroa.
Hanna Linnove
Metsämiesten säätiön toimitusjohtajana toimii Ilari PIrttilä (vas.), puheenjohtajana Juha Mäkinen ja palvelupäällikkönä Aija Järnstedt.

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt avata halukkaille mahdollisuuden perustaa oma rahasto säätiön alaisuuteen.

Vaihtoehtoja on kaksi: nimikkorahasto ja määrätarkoitusrahasto. Nimikkorahaston perustamispääoma on vähintään 50 000 euroa ja määrätarkoitusrahaston 100 000 euroa.

Rahaston perustamisella ja kartuttamisella lahjoittajat voivat osoittaa tukevansa tärkeänä pitämäänsä asiaa metsien talouskäytön ja ihmisten hyväksi. Samalla lahjoittaja saa halutessaan nimensä rahaston nimeen, säätiöstä kerrotaan.

Säätiö ei peri rahaston hoidosta hallinnointipalkkiota eli kaikki varat käytetään rahaston tehtävän mukaisesti.

Nimikkorahaston varat käytetään lyhentämättömänä säätiön myöntämiin apurahoihin ja stipendeihin metsäalan ja sillä toimivien ihmisten hyväksi.

Määrätarkoitusrahastolle tehdään omat säännöt yhteistyössä lahjoittajan kanssa, pääomaa ja käyttövaroja käytetään lahjoittajan säännöissä määräämään tarkoitukseen apurahoina ja stipendeinä. Käyttövaroja kartutetaan vuosittain pääomalle laskettavalla neljän prosentin kiinteällä korolla.

Kenellä tahansa on mahdollisuus kartuttaa yksittäistä rahastoa eli perustajan lisäksi muutkin voivat liittyä mukaan sen rahaston toimintaan, jota pitävät tärkeänä.

Kustakin rahastosta haettavaksi laitetut ja myönnetyt apurahat julkaistaan Metsämiesten Säätiön kotisivuilla sekä vuosikertomuksessa.

Määrätarkoitusrahastojen yhdyshenkilöille lähetetään vuosittain selvitys rahaston pääomasta ja käyttövaroista. Sen avulla rahaston perustaja voi seurata varojen käyttöä sekä rahastoon mahdollisten merkkipäiväkeräysten tuottoja ja lahjoituksia.

Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa vuosittain oman sijoitustoimintansa tuottoa sekä saatuja lahjoitusvaroja lähes kaksi miljoonaa euroa apurahoina ja stipendeinä.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Metsämiesten säätiön stipendi myönnettiin Jere Luhtalalle Isojoelle

Metsämiesten Säätiö jakoi apurahoja 1,6 miljoonalla eurolla ja käynnisti lahjoitusten keruun

Juha Mäkinen jatkaa Metsämiesten Säätiön johdossa

Metsämiesten Säätiö palkitsi stipendillä saarijärveläisen lavetinkuljettajan – "Metsämieshenki on sitä, että pitää mitä lupaa ja on suoraselkäinen"