Metsä

Metsäteollisuuden näkymät viime vuotta heikommat – sekä sellun että sahatavaran hinnat laskussa, mutta jo ensi vuodesta odotetaan taas parempaa

Sellun kysyntä jatkaa kasvuaan lähivuosina etenkin Kiinan vetämänä, PTT ennustaa.
Juha Sinisalo
Ensi vuonna maailmantalouden odotetaan taas piristyvän, minkä seurauksena sellun keskihinta nousee jälleen hieman, PTT ennustaa.

Metsäteollisuuden näkymät ovat tänä vuonna viime vuotta heikommat, mutta jo ensi vuodesta odotetaan taas parempaa maailmantalouden elpyessä, Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa.

Sellun vienti kasvaa tänä vuonna hieman. Vientihinta laskee viime vuoden huippuhinnoista 6–8 prosenttia, mutta säilyy edelleen korkeana.

Sellun hintojen huippu nähtiin viime vuoden lopulla, jonka jälkeen alkoi voimakas lasku. Kiinassa hintojen alamäki on jo päättynyt, mutta Euroopassa lasku jatkuu.

Jos maailmantaloutta uhkaavat riskit, kuten Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota, eivät aiheuta laajaa kriisiä, sellun hinnan heikkeneminen päättynee myös Euroopassa lähiaikoina.

Kaiken kaikkiaan sellun kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan lähivuosina etenkin Kiinan vetämänä, PTT ennusteessa todetaan.

Ensi vuonna maailmantalouden odotetaan taas piristyvän, minkä seurauksena sellun keskihinta nousee jälleen hieman.

Sekä mänty- että kuusisahatavaran vienti vähenee hieman tänä vuonna. Laskun taustalla on PTT:n mukaan Kiinan talouskasvun hidastuminen ja toisaalta ylitarjonta Pohjois-Afrikassa.

Kysymysmerkki on, onnistuuko Suomi nostamaan taas markkinaosuuttaan Kiinassa.

Euroopassa sahatavaran kysyntää tukevat suotuisa taloustilanne ja laaja rakentamisen kasvu.

Sahatavaran tuotannon PTT ennustaa Suomessa pysyvän ennallaan tai vähenevän prosentin tänä vuonna.

Sahatavaran vientihinnat laskevat tänä ja ensi vuonna Kiinan ja Pohjois-Afrikan painamina.

Kuusi- ja mäntysahatavaran hintaero levenee, sillä mäntysahatavaran vientihinta laskee kuluvana vuonna 3–4 prosenttia ja kuusisahatavaran 2–3 prosenttia.

Puutuoteteollisuuden liiketulos heikkenee edellisvuodesta, mutta sitä tukevat sivutuotteiden hyvät hinnat.

Paperin vienti kasvoi viime vuonna pitkästä aikaa, samoin useiden paperilajien hinnat kohenivat. Tänä vuonna sekä vientimäärä että hinnat taittuvat loivaan laskuun, kun paperin kulutus laskee vientimaissa.

PTT ennustaa paperin keskihinnan laskevan 1–2 prosenttia tänä ja ensi vuonna.

Stora Enso ilmoitti viime kuussa, että se aikoo sulkea kaksi suurta hienopaperikonetta Oulussa. Koneet pysähtyvät näillä näkymin vuoden 2020 lopulla, joten se ei vaikuta vielä merkittävästi paperin vientimääriin PTT:n ennustejaksolla.

Paperin kysynnän lasku jatkuu.

Kartongin vienti kasvaa tasaisesti. Hyvä kysyntä nostaa edelleen kartongin vienti- ja tuotantomääriä, ennusteessa todetaan.

Jukka Pasonen
Sellun vientihinta laskee tänä vuonna viime vuoden huippuhinnoista 6–8 prosenttia, mutta säilyy PTT:n mukaan edelleen korkeana.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäteollisuudessa muutos on jatkuvaa

PTT kannustaa valtiota lisälainanottoon – "VM ja poliitikot ovat vanhojen totuuksien vankeina"

Mitä muut yhtiöt ja sahurit tuumivat Stora Enson tukkivaatimusten kiristyksestä?

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI