MT Metsä

Metsäkeskus kokeilee Pohjois-Karjalassa maastokäyntien korvaamista miehittämättömillä pikkuzeppeliineillä ‒ ”Kulkija voi yllättyä”

Ilma-alukset keräävät tietoa metsälain suojelemista elinympäristöistä.
Noin 10-metriset ilma-alukset kuvaavat 60‒80 metrin korkeudelta. Ne käyttävät nostekaasuna ja polttoaineena vetyä.