Keskustan Ovaska: Suuri valiokunta vaatii muutoksia ennallistamisehdotukseen ‒ ”Luonnon monimuotoisuus turvataan paremmin kansallisilla ja vapaaehtoisilla toimilla”

Suuri valiokunta suhtautui kielteisesti komissiolle ehdotettuun delegoituun säädösvaltaan, Jouni Ovaska kertoo.
”Pidän tärkeänä, että EU-sääntely on kohtuullista, oikeasuhtaista ja toteuttamiskelpoista”, Jouni Ovaska sanoo.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.