”EU:n esitys aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia tappioita metsänomistajille ja samalla hiipuisivat pitkän ajan hiilinielut” ‒ Metsäteollisuus arvostelee kestävän rahoituksen monimuotoisuuskriteeristöä

Metsänomistajan metsistä pitäisi jättää 20 prosenttia talouskäytön ulkopuolelle. Avohakkuun koko rajoitettaisiin havumetsissä kolmeen ja lehtimetsissä yhteen hehtaariin. Lisäksi hakkuiden väliin tulisi jättää 100 metrin käsittelemätön alue, jota ei saisi käsitellä 40 vuoteen.
Metsäteollisuus ry:n mukaan esitys monimuotoisuuden edistämiseksi metsätaloudessa ei ota riittävästi huomioon metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä. Lisäksi se uhkaa laskea merkittävästi metsätalouden kannattavuutta ja pitkän ajan hiilinieluja.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.