Turvemaiden metsätalous vaikuttaa ratkaisevasti Suomen ilmastopäästöihin

Syyllistymiseen ei tarvitse käyttää energiaa.