Politiikka

MT-kysely: 44 prosenttia suomalaisista pitää EU:n elvytyspakettiin osallistumista viisaana – maaseutukunnissa enemmistö vastustaa pakettia

Kokoomusta ja keskustaa äänestävistä neljännes ei pidä EU:n elvytysrahastoon liittymistä viisaana.

MT:n kyselyyn vastanneiden enemmistö, 44 prosenttia, pitää viisaana Suomen liittymistä EU:n elvytysrahastoon. Kyllä-vastaajien osuus on 12 prosenttiyksikköä ei-vastanneita suurempi.

Puoluekannan mukaan ryhmiteltynä myönteisimmin kysymykseen vastaavat RKP:tä äänestävät ennen vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajia.

Keskustaa ja kokoomusta äänestävien vastaukset ovat lähellä toisiaan 58:n ja 54 prosentin kyllä-osuuksilla. Kokoomuksessa lähes viidennes sanoo, ettei ole määritellyt kantaansa.

Jyrkimmin elvytysrahastoon liittymistä vastaan ovat perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja äänestävät vastaajat. Perussuomalaisista 81 prosenttia vastaa ei ja ainoastaan kuusi prosenttia kyllä.

Kristillisdemokraattien keskuudessa 18 prosenttia vastaa kyllä ja 36 prosenttia ei. Tässä ryhmässä on suurin ei osaa sanoa - vastaajien ryhmä kaikista puolueista, 38 prosenttia.

Puoluekohtaisissa luvuissa virhemarginaali on koko otosta suurempi.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi kyselytuloksen noudattelevan voimakkaasti hallitus-oppositio-jakoa.

”Hallituspuolueita kannattavat ovat myönteisimpiä, oppositiota kannattavat taas kielteisimpiä. Kokoomuskannattajien ja kokoomuksen EU-myönteisyydestä kertoo taas se, että he ovat lähempänä hallituspuolueita kuin perussuomalaisia. Juuri tästä syystä kysymys on ollutkin kokoomukselle niin hankala”, Jokisipilä tähdentää.

Jokisipilän mukaan kysymys jakaa suomalaisia puoluekannan mukaan hyvin voimakkaasti.

”PS-kannattajat ovat rajussa vastustuksessaan aivan omalla kannallaan ja kaukana muista. Tämä heijastaa tietysti sitä, että PS on suurista puolueista ainoa avoimen EU-kriittinen ja hallitsee unionista käytävää kriittistä keskustelua.”

Kaikkien vastaajien iso mielipidejakauma on Jokisipilän mielestä niin ikään mielenkiintoinen, koska se osoittaa monien ihmisten epäilevän paketin järkevyyttä.

”44 prosenttia puolesta ja 32 prosenttia vastaan osoittaa, ettei tämä äänestäjien mielestä ole mikään selvä läpihuutojuttu. Miehet vaikuttavat määrittäneen kantansa naisia varmemmin: Sekä puoltajia että vastustajia on enemmän, epätietoisia ja pakettia tuntemattomia paljon vähemmän.”

Kyselyn vastauksissa ilmenevä epäilevien määrä viittaa Jokisipilän mukaan viestinnän ongelmiin.

”Yleisenä johtopäätöksenä voi todeta tulosten kertovan ainakin siitä, että monet ihmiset suhtautuvat epäilevästi niihin perusteluihin, joita hallituksen ja elinkeinoelämänkin puolelta on paketille esitetty.”

Suurin kannatus rahastolla on pääkaupunkiseudulla. Useampi kuin joka toinen siellä vastaa kyllä, maaseudulla asuvista yhtä moni vastaa kielteisesti.

”Ei osaa sanoa” -vastaajia ja elvytysrahastosta tietämättömiä oli yhteensä neljännes vastaajista.

Kantar TNS Agrin kyselyyn osallistui 1 032 kansalaista 30.4.–5.5. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotosten tulokset ovat suuntaa antavia.

Lue lisää aiheesta:

MTK:n Tiirola varoittaa EU:n elvytyspaketin vastustamisen vaaroista – "Suomen ei pidä syödä pelimerkkejään, sillä edessä on elintärkeitä vääntöjä metsäpolitiikasta"

MTK:n Marttila EU:n elvytyspaketista: "Uskon kuin vuoreen, että tarvittava enemmistö tavalla tai toisella löytyy"

Kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa jäsenilleen vapaat kädet elpymispakettiäänestyksessä

Lue lisää

Katse isoon kuvaan EU:ssa

Paine kasvaa PS:n puheenjohtajakisassa

HS-gallup: Kokoomus noussut suosituimmaksi puolueeksi, perussuomalaisten kannatus laskussa

Lehmä ja turve ilmasto-ongelmien syylliset television vaaliohjelmissa