LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Politiikka

MT:n kysely: Pikkukuntien aluevaaliehdokkaat puolustavat lähipalveluja – "Naapuritilalle pysähtyy kirjastoauto joka toinen viikko, mutta emännälle oli vaikeuksia saada kotisairaanhoitoa"

Maaseudun Tulevaisuuden haastatteluun valikoitui muutama hoitoalalla työskentelevä ehdokas.
Antti Kantola
MT:n haastattelemat aluevaaliehdokkaat painottavat haja-asutusalueiden terveyspalveluiden ja pelastustoimen turvaamista ja vahvistamista. Moni näkee ratkaisuksi liikkuvat terveydenhoitopalvelut, jotka pysähtyvät säännöllisesti joka kolkkaan.

MT etsi suurimpien puolueiden aluevaaliehdokkaita pienistä kunnista eri puolilta Suomea ja kysyi heiltä samat kysymykset hyvinvointipalveluihin liittyen. Haastateltavaksi valikoitui muutama hoitoalalla työskentelevä ehdokas.

Ehdokkaat painottavat haja-asutusalueiden terveyspalveluiden ja pelastustoimen turvaamista ja vahvistamista. Moni näkee ratkaisuksi liikkuvat terveydenhoitopalvelut, jotka pysähtyvät säännöllisesti joka kolkkaan.

Pelastustoimen puolella haja-asutusalueella nojataan vahvasti sopimuspalokuntiin. Paikoin ongelmana on, ettei palokuntiin tahdo löytyä nuoria jatkamaan arvokasta työtä.

Ehdokkaiden tietämys väliaikaisesta valmistelutoimielimestä osoittautui hyväksi.

Kysymykset aluevaaliehdokkaille:

1. Miksi olet ehdolla aluevaaleissa? Mitkä ovat tavoitteesi?

2. Miksi teidän alueellanne kannattaa äänestää?

3. Millaisia muutoksia alueellenne on luvassa hyvinvointialueisiin siirtymisen myötä?

4. Miten maaseudun palvelut voidaan turvata?

5. Tiedätkö, mikä on Vate (väliaikainen valmistelutoimielin)? Mitä siellä on viime aikoina valmisteltu?

6. Oletko lukenut valtioneuvoston aluevaltuutetun oppaan?

Jan Löfstedt (vihr.), erikoislääkäri, Tammela

1. Asiantuntijuuttani tarvitaan, sillä olen ollut ylilääkärinä sovittamassa yhteen perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveystoimi yhdistetään, jotta saadaan monialaisuussynergiaa. Palveluita on vahvistettava ja työtapoja muutettava. Nyt terveyskeskuksissa hoito on pirstoutunutta ja omalääkäreistä on luovuttu. Lapsia otetaan liikaa huostaan, koska ennaltaehkäisevä sosiaalityö puuttuu. Pelastustoimi ja ensihoito pitäisi saada omaksi budjettiyksikökseen. Haja-asutusalueella VPK:ita olisi vahvistettava.

2. Aluevaltuusto ratkaisee, millä tavalla palvelut turvataan ja niitä kehitetään toimivammiksi.

3. Määrärahat voivat kasvaa. Aiemmin täällä on tehty halvalla, mutta tehokkaasti alimitoitetulla budjetilla. Toimintojen yhteensovittaminen kestää kauan.

4. Naapuritilalle pysähtyy kirjastoauto joka toinen viikko, mutta kun emäntä sairastui, oli vaikeuksia saada kotisairaanhoitoa. Tarvitaan enemmän liikkuvia palveluja ja kotipalveluja.

5. Väliaikainen valmistelutoimikunta, jossa on rakennettu päätöksenteon organisaatiota. Kanta-Hämeessa päädyttäneen lautakuntamalliin.

6. En, mutta seurannut STM:n valmistelua.

Jan Löfstedt
Jan Löfstedt (vihr.), erikoislääkäri, Tammela

Taisto Salo (sd.), vapaa-aikasihteeri, Siikainen

1. Haluan vaikuttaa tulevaan hyvinvointialueeseen, jotta lähipalvelut uudistuksessa edes jotenkin säilyisivät näissä pikkukunnissa.

2. Totta kai ylipäänsä kannattaa äänestää. Tässä on se riski, että demokratia vaarantuu, jos äänestysprosentti jää alle 50:n.

3. Nykyinen peruskuntayhtymä hajoaa ja toiminta-alue suurenee. Päätöksiä ei vielä ole, mutta skenaarioissa on puhuttu digitalisoinnista ja liikkuvista palveluista. Kaikki on vielä auki.

4. Jokaisessa kunnassa tai ainakin lähialueella pitää olla saatavana lähipalveluja. Toimiva ja hyvä perusterveyskeskus säästäisi tosi paljon erikoissairaanhoidosta.

5. Kyllä, se on keskeisin toimielin, joka valmistelee hyvinvointialueisiin siirtymistä. Se on toiminut Satakunnassa hyvin.

6. Osan olen lukenut, en kokonaan. Se tulee ajankohtaiseksi, jos tulen valituksi.

Taisto Salo
Taisto Salo (sd.), vapaa-aikasihteeri, Siikainen

Eeva Harmanen (kok.), sairaanhoitaja, Inari

1. Olen ehdolla siksi, että harva-alueen ääntä saataisiin kuulumaan paremmin. Jättäydyin pois kunnanvaltuustosta, jotta aikaa jäisi aluevaltuustotyöhön. Tavoitteeni on tuoda Lapin pienten kuntien ääntä ja näkemyksiä esiin hyvinvointialueella. Pitkien etäisyyksien alueilla palveluiden saatavuus ei toteudu tasapuolisesti.

2. Kannattaa äänestää, jotta harva-alueiden ääni saadaan kuuluviin ja kaikista kunnista olisi edes yksi edustaja. Tärkeää on, ettei valta keskity vain kaupunkialueille.

3. Monelle päättäjällekin on epäselvää, mitä muutoksia on tulossa. Monista pikkukunnista suurin menoerä ja samalla rahoituspohja putoaa pois.

4. Maaseudun palvelut turvataan varmistamalla lähipalvelut. Terveyskeskus ja päivystys pitää olla lähellä. Keskussairaalaan on Ivalosta 300 ja Nuorgamista 500 kilometriä. Terveyspalvelut pitää järjestää päivystysasetuksen mukaisesti. Lisäksi kylätalkkaripalveluita tulisi edistää.

5. Tiedän ja olen seurannut sen toimintaa tiiviisti. Muun muassa sote-puolen ruokahuolto on selvittelyssä.

6. Olen aloittanut oppaaseen tutustumisen. Siinä kerrotaan selkeästi, mitä tehtäviä valtuutetulle kuuluu ja mitä on odotettavissa.

Eeva Harmanen
Eeva Harmanen (kok.), sairaanhoitaja, Inari

Sanna Niiranen (ps.), sairaanhoitaja, Kontiolahti

1. Olen työskennellyt sote-alalla yli 20 vuotta. Haluan alan ammattilaisten äänen kuuluviin työoloista ja vaikuttaa siihen, että resursseja järkeistettäisiin ja lisättäisiin. Ihmisten tulee päästä hoitoon nopeasti ilman viikkojen tai kuukausien jonotusta.

2. Pohjois-Karjala on loistanut vertailuissa säästeliäimmin tuotetuilla palveluilla. Valitettavasti se on tarkoittanut niukkoja resursseja ja puuttuvia tai liian vähäisiä palveluita. Äänestämällä voi vaikuttaa, millaisia ehdokkaita hyvinvointialueelle haluaa.

3. Pelkään, että lähipalvelujen karsiutuminen on nopeasti edessä ja sen estämiseksi on tehtävä hartiavoimin töitä. Toivon, että saisimme kaikille tasavertaiset palvelut ympäri maakuntaa ja houkuteltua lisää ammattilaisia meille töihin!

4. Kaikkien kuntien terveyskeskukset on säilytettävä. Pyörillä liikkuvat "klinikat" voisivat tarjota erikoispalveluita järkevässä mittakaavassa muuallakin kuin Joensuussa. Myös autottomien on päästävä palveluihin.

5. Kyllä tiedän. Se on viimeksi kokoontunut syyskuussa. Siellä on tehty valmistelevaa työtä uuden hyvinvointialueen hallinnon ja muiden järjestelyiden osalta.

6. Olen lukenut.

Sanna Niiranen
Sanna Niiranen (ps.), sairaanhoitaja, Kontiolahti

Lue lisää

Pienissä kunnissa äänestetään aktiivisesti palveluiden puolesta – vaalileimasin heilui kiivaimmin Etelä-Savossa

Tikkalan kylässä tehdään kyläpalvelua ajatuksella

Aluevaalit – linjavaalit

Nukkuvat alueet unohtuvat päättäjiltäkin