Politiikka

"Maatalousvaliokunta otti ja pilasi" – EU:n kauppatapalaki jakaa suomalaismeppien mielipiteitä

Eläinten hyvinvointimerkinnät ja kauppojen hankintayhteistyökielto saivat osan suomalaismepeistä vastustamaan parlamentin mietintöä kauppatapadirektiivistä.
Jukka Pasonen

Europarlamentin suomalais­jäsenten kannat epäreilujen kauppatapojen direktiiviin hajaantuvat. Suomalaismepeistä viisi äänesti maatalousvalio­kunnan mietintöä vastaan lokakuun lopun täysistunto­äänestyksessä.

Maatalousvaliokunnan neuvottelukantaa vastustivat Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.), Henna Virkkunen (kok.), Liisa Jaakonsaari (sd.), Heidi Hautala (vihr.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.). Heidän mielestään mietintö ei olisi saanut mennä sellaisenaan jatkoneuvotteluihin.

Syynä tähän olivat parlamentin mietintöön viime tipassa tuodut uudet muutosehdotukset. Niissä kauppaa kiellettiin käyttämästä EU-lakeja korkeampia kansallisia standardeja ympäristön­suojelussa ja eläinten hyvinvoinnissa.

”Kannatin direktiivin valmistelua alusta asti. Mutta maa­talousvaliokunta otti ja pilasi sen todella pahasti”, Pietikäinen kommentoi.

Epäreilujen kauppatapojen direktiivillä halutaan parantaa tuottajien asemaa elintarvikeketjussa sekä tehdä pelisäännöt ostajan ja myyjän välisiin neuvotteluihin.

Useiden EU-parlamentin suomalaismeppien mukaan maatalousvaliokunnan mietintö on kuitenkin ristiriidassa hyvien tavoitteiden kanssa.

”Hyvästä mietinnöstä huolimatta kaksi valiokunnassa läpi mennyttä muutosehdotusta olivat yksinkertaisesti niin tyrmistyttäviä, ettemme voineet äänestää mandaatin puolesta”, vihreiden meppi Hautala kertoo.

Vihreiden tavoite oli avata mietintö vielä marraskuun täysistunnossa parlamentin käsittelyyn niin, että epäilyttävät lisäykset olisi saatu poistettua mietinnöstä ennen sen etenemistä seuraaviin neuvotteluihin.

Vihreiden vastalause, jolla kauppatapojen lainsäädännön käsittelyä olisi voitu venyttää, kaatui kuitenkin parlamentissa ylivoimaisesti.

”On ennenkuulumatonta, että ympäristönsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin suhteen ei saa noudattaa jäsenmaiden säännöksiä korkeampia standardeja. Voimassa olevia säännöksiä on tulkittava miniminä, ei missään nimessä kattona. Nyt on varmistettava, että tämä kohta saadaan pois lopullisesta tekstistä”, Hautala sanoo.

Pietikäinen yhtyy Hautalan huoleen. ”EU:lla on laadullinen kilpailuvaltti ja kuulostaa kummalliselta, jos eläinten hyvinvointimerkkeihin tehdään rajoituksia, jolloin se suosii bulkkia laadun kustannuksella”, Pietikäinen sanoo.

Eläinten ja ympäristön hyvinvointimerkintöjen lisäksi kaupat eivät saisi viimehetken muutosten mukaan tehdä hankintayhteenliittymiä. Jaakonsaaren mielestä tämän kieltäminen ei ole kuluttajien edun mukaista.

”Kuluttajat hyötyvät kilpailluista markkinoista sekä laajoista koti- ja ulkomaisten tuotteiden valikoimista”, europarlamentin sisämarkkinavaliokunnan jäsen Jaakonsaari toteaa.

Pietikäinen vastustaa myös hankintayhteenliittymäkieltoa.

”Muutokset eivät auttaisi suomalaista tuottajaa millään tapaa.”

Maatalousvaliokunnan tavoitteena oli tehdä EU:n epäreilujen kauppatapojen esityksestä komission ehdotusta kunnianhimoisempi. Valiokunta lisäsi uusia epäreiluja kaupan käytäntöä kieltolistalle. Se halusi direktiivin suojelevan kaikenkokoisia tavarantoimittajia huonolta kohtelulta pelkkien pk-yritysten sijaan.

Paraikaa direktiiviä käsitellään kolmikantaneuvotteluissa EU-parlamentin, neuvoston ja komission kanssa. Valiokunnan mietintöä kannattava, suomalaismeppi Elsi Katainen (kesk.) uskoo, että kohtuuttomat vaatimukset saadaan siivottua pois neuvottelujen edetessä.

”Tulen omalta osaltani keskittymään neuvotteluissa siihen, että EU-oikeuden vastaiset tai jäsenmaiden järjestelmistä poikkeavat esitykset siivotaan pois”, Katainen lupaa.

Myös Mirja Vehkaperän (kesk.) mielestä direktiivi on hyvä saada päätökseen mahdollisimman pian.

”Mielestäni on tärkeää saada neuvottelut alkamaan pikimmiten. Nykyisen neuvoston puheenjohtajamaan Itävallan linja on lähellä Suomen linjaa ja tämä helpottaa neuvottelujen eteenpäin viemistä Suomelle edulliseen suuntaan”, hän kommentoi.

Kataisen ja Vehkaperän lisäksi Nils Torvalds (r.) ja Jussi Halla-aho (ps.) äänestivät mietinnön nopean käsittelyn puolesta parlamentin täysistunnoissa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Erilaisten alueiden Eurooppa

Vihreät haluaa avata eläinsuojelulain uudestaan: Parsinavetat sekä porsitus- ja tiineytyshäkit kiellettävä siirtymäajalla

Torjunta-ainevalmistaja Bayer avaa yli sata glyfosaatin turvallisuutta koskevaa tutkimusta