Talous

Maanomistaja ihmettelee: Telia rakensi maston, jolle ei ole lupaa – maksaa alueesta vuokraa vain 26 markkaa vuodelta

Kimmo ­Collanderin mukaan Telia pyrkii luistamaan vastuistaan ja vedättämään maanomistajia.
Jussi Partanen
Telian mukaan takana oleva 60-metrinen masto Siikaisissa ei muuta vuokrasopimusta, joka on tehty keskuskopin rakentamista varten, Kimmo Collander ihmettelee.

”Telia pyrkii vedättämään maanomistajia ja luistamaan vastuistaan, jotka koskevat maston rakentamista”, maanomistaja Kimmo Collander Siikaisista Satakunnasta arvostelee.

Collanderin vanhemmat tekivät 1974 Telelaitoksen kanssa 50 vuoden vuokrasopimuksen automaattikeskuksen rakentamisesta maa-alueelle. Vuokra 50 vuodelle oli 1 300 markkaa eli 26 markkaa vuodessa.

Sonera pystytti vuokramaalle 1990-luvun lopussa 60-metrisen telemaston, eikä siihen kysytty lupaa maanomistajilta eikä naapureilta. Yhtiö sai mastolle kunnalta rakennusluvan.

Valtion Telelaitos ja Sonera ovat nykyään ruotsalaisen Telian omistuksessa. Vuokrasopimus loppuu vuonna 2024.

Collander ehdotti viime keväänä uutta vuokrasopimusta, jossa otettaisiin huomioon maston luvaton rakentaminen ja siihen liittyvät vuokraehdot.

Telia on vastannut Collanderin mukaan kirjeenvaihdon jälkeen, ettei uutta sopimusta tehdä. ”Nyt he vain odottavat, että aika hautaisi asian.”

”Jos emme suostu jatkamaan sopimusta, lopputulos on heidän mukaansa, että neuvotteluja ei käydä ja mennään pakko­lunastusmenettelyyn.”

Collander ihmettelee Telian näkemystä, jonka mukaan automaattikeskus on rakennettu viestiliikennetarkoitukseen eikä maston rakentaminen siten ole muuttanut vuokramaan käyttötarkoitusta.

”Sopimuksessa mainitaan nimenomaan, että maalle rakennetaan automaattikeskus. Sen jälkeen sinne on rakennettu masto mitään maanomistajalta kysymättä. Maanvuokralain mukaan ehto, jota ei ole sopimuksessa, ei päde. Telia on rikkonut sopimusta rakentamalla maston.”

Kunnalta saatu rakennuslupa mahdollistaa maston rakentamisen mutta ei oikeuta siihen, Collander kertoo selvittäneensä Kuntaliitolta.

Automaattikeskuksen vuokra on nykyhinnoissa olematon. Nykyään mastopaikkojen vuokrat liikkuvat kymmenissä tuhansissa euroissa kymmenien vuosien sopimuksissa.

Vastaavia keskuksia rakennettiin 1970-luvulla joka kylään ja sopimus tehtiin usein 50 vuodeksi.

Usein sopimus pitää sanoa etukäteen irti riittävän ajoissa eli jopa vuosia ennen päättymistä.

Jos sopimusta ei irtisanota, se jatkuu sellaisenaan. Vuosivuokraksi voi jäädä muutama euro.

Telian mukaan operaattoreille vuokratut maat on tarkoitettu viestiliikenteen harjoittamiseen ja mastot ovat osa viestiliikennettä.

"Telian vuokramaille rakennetut mastot ovat keskeinen osa verkkoinfraa ja niitä rakennetaan viestiliikenteeseen vuokratuille alueille. Maalle, joka on vuokrattu viestintäliikennetoimintaa harjoittavalle taholle viestintäliikennekäyttöön, on voitu rakentaa myös masto lupaprosessien edellyttämällä tavalla yli 20 vuotta sitten", Telia Towers Finlandin johtaja Tuomo Kokkila kertoo.

Telian mukaan automaattikeskuksen rakentamista varten vuokratulle maa-alueelle on voitu rakentaa saatujen lupien puitteissa myös automaattikeskuksen toimintaa tukeva masto, sillä maa on vuokrattu viestiliikennettä varten.

”Langaton viestiliikenne on kriittinen maaseudulle ja mastot ovat solmukohtia, joiden siirtäminen on vaikeaa ja erittäin kallista. Samassa mastossa on useiden operaattoreiden antenneja”, Kokkila sanoo.

”Meillä on esimerkiksi Collanderin yhteismetsän kanssa Siikaisissa laillinen sopimus, jonka mukaan toimimme.”

Telialla on Suomessa yli 3 000 mastoa. Niiden vuokra-ajat ja -sopimukset ovat yksilöllisiä.

Jos vuokrasopimus irtisanotaan, uuden sopimuksen solmiminen ehtoineen on Telian mukaan sopimuskysymys. Telia pyrkii Kokkilan mukaan tekemään pitkiä, kymmenien vuosien sopimuksia.

Mikäli sopimukseen ei päästä, operaattorin on mahdollista käyttää pakkolunastusmenettelyä alueen hankkimiseen.

Lue lisää

Maanomistajille tarjotaan telemastojen alueista surkeita vuokria – asiantuntijan mukaan oikea vuokrataso on monikymmenkertainen

Telia ei koskaan rakenna ilman lupaa

Pro Agrian asiantuntija perimättä jätetystä peltovuokrasta: "En pidä yllättävänä"

Telian verkossa taas häiriöitä – puheluiden ja tekstiviestien vastaanotto takkuaa