Talous

Nämä energiahankkeet saivat valtion investointitukea: Syvä reikä, biokaasu ja lämpöpumput nappasivat 41 miljoonaa euroa

Eniten tukea annetaan Veolian biometanolille Äänekoskelle, 9,5 miljoonaa euroa.
Pekka Fali
Gasumin jo toimivan biokaasulaitoksen lisäksi Oulun Energia ja Gasum ovat rakentamassa uudella kuivamädätystekniikalla toimivaa biokaasulaitosta Ouluun. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt laitokselle tukea kahdeksan miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt marraskuussa 33,2 miljoonaa euroa investointitukea seitsemälle uusiutuvan energian suurelle hankkeelle ja lisäksi 7,7 miljoonaa euroa kivihiilen käytön korvaamiseksi neljälle lämpöpumpulle.

Tukea saavat seitsemän hanketta ovat yritysten omia, uusia ja innovatiivisia demohankkeita, joiden odotetaan olevan mallina muillekin vähähiilisyyshankkeille. Lisärahoitusta ja uusia tukimuotoja saattaa olla tulossa EU:n koronaelpymisrahoista, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo.

Demohankkeille on varattu 60 miljoonaa euroa ja hakemuksia tuli 164 miljoonan euron edestä.

Biometanoli Äänekoski, Veolia

Veolia Services Suomi Oy suunnittelee raakametanolin puhdistuslaitosta Metsä Fibren Äänekosken biojalostamolle. Vuosittain puhdistettaisiin 12 000 tonnia eli 65 gigawattituntia (GWh) raakametanolia liikennebiometanoliksi. Raakametanoli on selluntuotannon sivuvirtaa, josta tuotetaan nykyisin sähköä. Uutta on puhdistusteknologia. Laitos on ensimmäinen tähän teknologiaan perustuva täyden mittakaavan laitos maailmassa. Tukea 9,47 miljoonaa euroa.

Biokaasu Oulu, Gasum ja Oulun Energia

Laitos tuottaa biokaasua sekajätteen biohajoavasta jakeesta 42 gigawattituntia (GWh) vuodessa ja jalostaa tästä nesteytettyä biokaasua liikenteen käyttöön 60 GWh vuodessa, joka sisältää myös Gasumin olemassa olevan laitoksen kaasun. Hankkeessa on uutta epäpuhtaan korkean kuiva-ainepitoisuuden raaka-aineen käsittely kuivamädätyslaitoksessa.

Tukea 7,94 miljoonaa.

Geolämpö Helsinki, Helen

Helen Oy rakentaa Helsinkiin geotermisen energian lämpölaitoksen. Ensimmäisen vaiheen 2–3 kilometriä syvää koelämpökaivoa käytetään varsinaisen tuotantokaivon (syvyys 4–7 kilometriä) suunnittelun pohjana. Hanke pohjautuu DGSW-teknologiaan (Deep Geothermal Single Well) perustuva laitos. Syvän kaivon tuotantomäärä on 7 GWh lämpöä vuodessa. Tukea 5, 89 miljoonaa.

Lämpöpumppu Lahti, Adven

Adven Oy tuottaa Viking Malt Oy:n Lahteen rakennettavaan uuteen mallastamoon lämpöpumpputeknologiaa. Hyödyntää maltaiden kuivaamisessa syntyvän hukkalämmön sekä sivujakeina syntyvien ohran kuoren ja pölyn polton lämmön uudelleen mallastamossa. Lämmössä yhdistetään uudella tavalla lämpölaitos, lämmönvarastointi, lämpöpumput ja kylmälaitos. Tukea 3,26 miljoonaa.

Biokaasu Pori, Envor Pori

Envor Pori Oy laajentaa 2021 Poriin valmistuvaa yhdyskuntalietteitä hyödyntävää biokaasulaitosta rakentamalla sen yhteyteen uuden biokaasureaktorin, jossa voidaan käsitellä erilliskerättyä biojätettä, elintarviketeollisuuden biolietteitä sekä maatalouspohjaisia biomassoja. Tuottaa 19 GWh biometaania vuodessa liikennekäyttöön. Uutta on, että käsitellään laadultaan erilaisia syötteitä samassa laitoksessa mutta eri linjastoilla, mikä edistää mädätejäännösten hyötykäyttöä. Tukea 2,58 miljoonaa.

Biokaasu Paimio, BioGPaimio

BioGPaimio Oy rakentaa maatalouden biomassoja hyödyntävän biokaasulaitoksen Paimioon. Kaasu käytetään liikennekaasuna. Otetaan käyttöön uutta reaktoritekniikkaa, laitos voi käsitellä tavallista kuivempaa raaka-ainetta, mikä tehostaa tuotantoa ja alentaa kuljetuskustannuksia. Tukea 2,43 miljoonaa.

Biokaasu Juuka, Adven

Adven Oy rakentaa Juukaan Puljonki Oy:n elintarviketehtaan sivutuotteita käyttävän biokaasulaitoksen, joka korvaa nestekaasua ja kaukolämpöä. Laitoksen kapasiteetti on 12 GWh. Uutta on kaksivaiheinen prosessi, jossa voidaan käsitellä biokaasutuksen kannalta hankalia raaka-aineita. Tukea 1, 65 miljoonaa.

Kivihiilen energiakäytöstä luopumista nopeuttaville neljälle hankkeelle myönnettiin 7,72 miljoonaa euroa. Niissä otetaan käyttöön muuhun kuin polttoon perustuvia teknologioita kaukolämmön tuotannossa.

Kaukolämmön tuotannon päästöistä lähes 40 prosenttia tulee kivihiilestä. Tukea saavat laitokset luopuvat kivihiilestä jo vuonna 2025, kivihiili kielletään vuonna 2029.

Investointitukeen on varattu 90 miljoonaa euroa.

Ilma-vesipumppu Espoo, Fortum

Fortum Power and Heat Oy suunnittelee kaukolämpöverkkoon yhdistetyn 11 megawatin (MW) ilma-vesilämpöpumppulaitoksen rakentamista Vermoon Espooseen. Jos laitos todetaan teknistaloudellisesti toimivaksi, voivat suuret ilma-vesilämpöpumput olla vaihtoehto kaukolämmön tuotantoon laajemmin Suomessa. Laitos korvaa kivihiilen käyttöä Suomenojan yhteistuotantolaitoksella 92 GWh vuodessa. Tukea 3,1 miljoonaa euroa.

Lämpöpumppu Naantali, Turun Seudun Energia

Turun Seudun Energiantuotanto Oy rakentaa 10 MW lämpöpumppulaitoksen Naantalin voimalaitokselle. Pumppu hyödyntää hukkalämpöä ja kesäaikaan meriveden lämpöä. Kivihiilen käyttö pienenee 62 GWh vuodessa. Tukea 1,94 miljoonaa.

Lämpöpumppu Vaasa, Vaasan Sähkö

Vaasan Sähkö Oy suunnittelee jäteveden hukkalämpöä hyödyntävän 8 MW lämpöpumppulaitoksen rakentamista Påttin jätevedenpuhdistamolle Vaasaan kaukolämmöntuotantoa varten. Lämpöverkossa on tuotannon joustavuutta lisäävä suuri lämpövarasto. Laitos korvaisi vuosittain 49 GWh kivihiiltä. Tukea 1,86 miljoonaa.

Lämmön talteenotto Vaasa, Vaasan Sähkö

Vaasan Sähkö Oy suunnittelee 3 MW lämpöpumppulaitosta Vaasaan. Lämmönlähteenä hyödynnetään Wärtsilä Smart Technology Hubin moottorien koeajoissa syntyvää jäähdytyslämpöä, joka varastoidaan omaan erilliseen lämpövarastoon, josta se otetaan käyttöön lämpöpumppulaitoksen avulla tarpeen mukaan kaukolämmössä. Laitos korvaisi vuosittain 18 GWh kivihiiltä. Tukea 0,86 miljoonaa.

Lue lisää

Tutkija kannustaa viljelijöitä: Energiasta voi tehdä tilalleen uuden tuotantosuunnan

Energiatukea jaettiin 40 miljoonaa – biokaasu suosituin hanke

Valion lantaprojekti nytkähti eteenpäin: Nivalan biokaasulaitos sai 2,9 miljoonaa euroa tukea

Hallituksen kaasuautotavoite menossa heittämällä rikki – määrä viisinkertaistunut parissa vuodessa