Talous

S-Pankki perusti rahaston uudistavaan maatalouteen – rahastosijoittaja ja viljelijä ostavat peltoalaa yhdessä

Hiiliviljely on perustetun rahaston ytimessä. Erikoissijoitusrahaston vaikuttavuusinvestoinnissa peltomaan tuoton rinnalle nousevat myös ympäristöhyödyt.
Maija Partanen
S-Pankki lanseeraa uuden erikoissijoitusrahaston, joka sijoittaa suomalaisiin peltoihin ja uudistavaan viljelyyn. Kuvassa tarkastellaan syväjuuristen kasvien vaikutusta maaperän rakenteeseen. Kuvituskuva.

"Kotimaisista viljelijöistä osa ilmastoratkaisua – uudistavaan maatalouteen voi sijoittaa nyt rahaston avulla."

Näin esittelee S-Pankki tänään tiistaina julkistettua uutta erikoissijoitusrahastoaan.

Uudistava Maatalous -rahasto sijoittaa suomalaisiin peltoihin ja viljelysmaihin yhdessä viljelijän kanssa.

"Haemme sekä sijoittajia että viljelijöitä", kertoo neuvonantajana rahaston perustamisessa toiminut Timo Jaakkola.

Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka tavoittelevat sijoitukselleen rahallisen tuoton lisäksi vaikuttavuutta myös ympäristöön.

Jaakkola on ollut neuvonantajana mukana rakentamassa rahastoa. Maatalousyrittäjänä itsekin toimiva Jaakkola vastasi aiemmin urallaan muun muassa Nordean maataloussektorin liiketoiminnasta.

Rahaston on tarkoitus toimia siten, että S-Pankki kerää erikoissijoitusrahastoon varoja sijoittajilta ja sijoittaa rahat edelleen yhteistyökumppanina toimivan viljelijän peltohankintaan. Sijoittaja tulee jakamaan riskiä viljelijän kanssa ja saa osansa tilan tilan tuotoista, sadosta riippuen.

Rahasto sijoittaa viljelijän kanssa perustettavaan yhteisyritykseen, joka hankkii esimerkiksi peltotilan laajentaakseen omaa peltoalaansa. Viljelijä tulee omistajaksi vähintään 10 prosentin osuudella ja maksaa tilan tuotto-osuuksillaan vähitellen peltoa itselleen. Viljelijällä pysyy etuosto-oikeus hankittuun peltoalaan.

"Tässä pyritään viljelymenetelmien muutoksin, kuten vähemmällä muokkauksella, peltoa pidetään mahdollisimman vihreänä ja siihen lisätään vuosien aikana orgaanista ainesta."

S-Pankki uskoo rahastolla olevan kysyntää niin sijoittajien kuin viljelijöidenkin piirissä. Suomalaiset pellot ja viljelysmaat voivat lähivuosina näytellä merkittävää roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä luoda taloudellista hyvinvointia ympärilleen.

Suomen pelloista noin 40 prosenttia on nyt vuokrattuna. Suuremmat pelto- ja tilakaupat ovat suhteellisen harvinaisia, ja viljelijälle voi olla vaikea löytää riittävät vakuudet isompaan tilakauppaan.

Erikoisrahaston salkunhoitajana toimiva Jussi Nykänen arvioi joulukuussa sijoittajille avautuvan rahaston pystyvän keräämään ensi alkuun 5–10 miljoonan euron sijoitukset. Rahasto on suunnattu sijoituksilleen hajautusta ja myös eettisyyttä hakeville. Sijoitusesitteessä rahaston tuottotavoitteeksi ilmoitetaan 4–7 prosentin tuottoa vuodessa. Rahallinen tuotto syntyisi peltosadon tuotosta ja peltomaan hinnan mahdollisesta noususta.

Maatalousyrittäjä Jari Eerola näkee rahastossa suuria mahdollisuuksia. Hämeenlinnan Tuuloksessa 155 hehtaarin osakeyhtiömuotoista tilaa viljelevät Eerola on käynyt neuvotteluja toisen tilan ostosta, mutta peltoa on hänen mukaansa harvoin kaupan.

"Kaupanteko on herkkä paikka. Tila myydään vain kerran ja siinä voi olla tunteet mukana."

Eerola jäisi tässä tapauksessa viljelemään luomutilaksi suunnittelemaansa peltoalaa.

S-Pankin Jussi Nykäsen mukaan rahaston peltosijoituksissa tähtäimessä ovat vähintään 50 hehtaarin tilat ja peltoalat. Kohteet ovat mieluummin sata hehtaaria, joka laskuharjoituksissa käytetyillä 9 000–10 000 euron hehtaarihinnoilla tarkoittaisi miljoonan euron investointia.

Sijoituksia erikoisrahasto ottaa vastaan neljännesvuosittain, ja rahastolunastukset ovat mahdollisia puolivuosittain. Rahastosijoituksen minimisijoitussumma on kertasijoituksena 200 euroa.

Maatalouden neuvontajärjestön ProAgrian mukaan Pohjoismaiden ensimmäisen uudistavaan maatalouteen sijoittava rahasto tuo viljelijöille yhden uuden vaihtoehdon kehittää maatalousliiketoimintaa sekä kannattavaa hiilineutraaliutta.

"Laskemme ja arvioimme viljelijän kanssa yhdessä hänelle kannattavinta, järkevintä ja viisainta vaihtoehtoa kussakin tilanteessa. Uudistavan viljelyn potentiaali riippuu paljolti tilan lähtötilanteesta ja esimerkiksi siitä, missä kunnossa pellot ovat. Ratkaisut ovat usein tilakohtaisia ja meiltä löytyy asiantuntijuutta kannattavien hiiliviljelyratkaisujen tekemiseen: hiilijalanjäljen pienentämiseen ja sidonnan kasvattamiseen", sanoo ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko.

S-Pankki Uudistava Maatalous on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomessa sijaitseviin peltoihin ja tiloihin, joilla harjoitetaan uudistavaa maataloutta. Sijoitukset kohdistuvat maatalousyrittäjän etukäteen neuvottelemiin kohteisiin ja yrittäjällä on etuosto-oikeus hankittavaan peltomaahan.

Lue lisää

Viljelijä ja S-Pankin rahasto ostavat peltoa yhdessä

Turkuun nousee massiivipuisia kerrostaloja, joiden seinärakenteissa ei käytetä lainkaan muovia

S-Pankille lähes 1,7 miljoonan seuraamusmaksu Finanssivalvonnalta

S-Pankin puolivuosikatsaus: tuotot ja tulos kasvoivat