Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Tiede & tekniikka

Tutkija: Osa vesivoimalaitoksista on jättänyt oikeuden määräämät kalatiet rakentamatta

Valtaosa voimaloiden turbiineihin joutuvista vaelluskaloista kuolee.
Tauno Kohonen
Taimen syntyy jokiin ja vaeltaa sieltä suurempiin vesistöihin.

Kansainvälisten luonnonsuojelujärjestöjen raportin mukaan maailman vaelluskalakannat ovat pienentyneet vuodesta 1970 keskimäärin 76 prosenttia ja Euroopassa jopa 93 prosenttia. Vaelluskaloja ovat muun muassa lohi, taimen ja ankerias. Järjestöt vaativat vaellusesteiden purkamista ja kalateiden rakentamista kantojen elvyttämiseksi.

Kalateiden rakentamisessa olisi tehostettavaa myös Suomessa.

Tutkija Jouni Tulonen Luonnonvarakeskuksesta kertoo, että osa vesivoimaloista ei ole rakentanut kaloille ohitusteitä, vaikka oikeus on määrännyt ne huolehtimaan asiasta jo vuosikymmeniä sitten voimalaa perustettaessa.

"Esimerkiksi Kymijoella määrättyjä ankeriaskouruja ei ole koskaan tehty."

Jokunen vuosi sitten oikeus määräsi haitan aiheuttajat maksamaan Tulosen mielestä hyvin kohtuullista kalatalousmaksua, jota on käytetty vaelluskalojen istutuksiin ja siirtoihin mereen patojen takaa. Jotkut yhtiöt ovat valittaneet maksuista.

Tulosen mukaan reittejä vaelluskaloille olisi pitänyt rakentaa voimalaitosten yhteyteen jo aikaa sitten. "Nyt alkaa olla myöhistä, kun nousijoita ei enää juuri ole. Kantojen täytyisi parantua."

Tehokas, kaikkia vaelluskalalajeja palveleva kalatie on metallivälppä, joka ohjaa sekä pinnassa liikkuvat lohikalat että pohjan ankeriaat ohitusputkeen.

Alustavien tutkimusten mukaan voimalaitosten turbiineihin päätyvistä kaloista noin 30 prosenttia saattaisi selviytyä hengissä. Tulosen mukaan henkiinjääminen riippuu voimalaitoksen tyypistä ja tehosta. Asia vaatii lisätutkimuksia.

Lue lisää

Fortum rakentaa Kalasydän-kalatien Leppikosken vesivoimalaitokselle Paltamoon – tekoäly tunnistaa järvitaimenet ja hydrauliikka siirtää ne ylävirtaan

Saadaanko vaelluskalat Ähtävänjokeen? Luonnonmukainen kalatie auttaisi raakkuakin

Hiitolanjoella tänä keväänä kuoriutuneet järvilohenpoikaset vaeltavat aikanaan järvisyönnökseltä padoista vapaaseen jokeen

Ja keskellä virtaa joki