Tiede & tekniikka

Korona voi tarttua lemmikkeihin, muttei niistä ihmisiin kuten minkeistä – testaukset käynnissä Suomen turkistarhoilla

Koronaviruksen ei tiedetä tarttuneen ihmisiin muista eläimistä kuin minkeistä. Herkkiä tartunnalle ovat muun muassa kissat ja lepakot.
Jukka Pasonen
Eläinmaailmassa koronan on todennettu tarttuvan vain minkistä ihmiseen.

Tanskassa koronavirus on levinnyt pahasti turkistarhoille. Pandemian seurauksena maan 17 miljoonaa minkkiä aiotaan lopettaa ja kieltää minkkien tarhaus vuoteen 2022 asti. Suomessa koronatartuntoja testataan turkistarhoilla, mutta tautitapauksia ei ole toistaiseksi löydetty.

Koronaviruksen tarttumisesta minkkeihin ja muihin eläimiin kertovat MT:lle Ruokaviraston virologian yksikön johtaja, professori Tuija Gadd sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen.

Koronainfektiolle herkimpiä ovat kissaeläimet, kuten kissat, leijonat ja tiikerit, näätäeläimet kuten fretit ja minkit, kultahamsterit, makakit ja egyptinhedelmälepakot. Julkisuudessa pandemian on arvioitu saaneen alkunsa juuri lepakoista, mutta varmaa tietoa ei ole.

Maailman eläinterveysjärjestön (OIE) mukaan myös supikoirat ovat herkkiä nykyiselle SARS-CoV-2-koronavirukselle, eikä jyrsijöitä voida sulkea pois mahdollisina tartunnan levittäjinä.

Koronaviruksen RNA:ta on eristetty myös koirista, mutta niiden kykyä levittää virusta pidetään vähäisenä. Myös sioissa, kanoissa ja ankoissa virus lisääntyy heikosti. Vaikka viruksen RNA:ta löytyisi eläimestä, se ei silti tarkoita, että virus olisi tartuntakykyinen ja elävä.

Tämänhetkisen tiedon perusteella koronaviruksen tarttuminen lemmikkieläimiin on hyvin harvinaista, eikä tartunnoilla vaikuta olevan merkitystä taudin leviämisessä.

Kaikki virukset mutatoituvat luonnostaan ja muuntuvat ihmisessä ilman väli-isäntää. Gaddin ja Laaksosen mukaan mutaatiot eivät sinänsä ole paha asia. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että SARS-CoV-2 olisi muuntumassa enemmän tai vähemmän tappavaksi ja tarttuvaksi.

Toki virukset voivat muuntua myös ärhäkämmiksi. Tämänhetkisen arvion mukaan SARS-CoV-2 -viruksessa tapahtuu mutaatio joka toinen viikko.

Koronavirukset ovat RNA-viruksia, joilla tapahtuu mutaatioita enemmän kuin DNA-viruksilla. Viruksen perimästä voi irrota pala tai siihen saattaa tulla lisäpala. Näin viruksen evoluutio ja siirtyminen lajista toiseen nopeutuu.

Minkkien oireet SARS-CoV-2-infektiossa vaihtelevat runsaasti tarhojen välillä ja jopa niiden sisällä.

Osa minkeistä voi olla oireettomia, osalla on hengitystieoireita ja ripulia ja osa kuolee tautiin. Kuolleisuudessa on ollut tarhojen välillä suuria eroja – pahimmillaan kuolleisuus on noussut Euroopassa kymmeneen prosenttiin. Yhdysvalloissa on havaittu vanhoilla minkeillä 40–50 prosentin kuolleisuutta.

Minkit pystyvät tartuttamaan toisiaan ja toisinaan myös ihmisiä. Samoin tartunta siirtyy ihmisistä minkkeihin.

Tanskalaiset ovat löydöstensä perusteella arvioineet, että minkissä muuntautunut virus voisi vaikuttaa vasta-ainevälitteiseen immuniteettiin, jolloin kehitteillä olevien rokotteiden teho saattaisi heiketä. Asiasta tarvitaan lisää tutkimustietoa.

Suomessa marraskuun toisella viikolla käynnistyneessä minkkitarhojen koronaseurannassa tutkitaan 30 minkkitarhaa. Toistaiseksi tarhoilta ei ole löytynyt viitteitä koronaviruksesta.

Seurannassa tutkitaan vain itsestään kuolleita minkkejä. Viikolla 47 loppuneen seurannan jälkeen alkaa jatkoseuranta, jolloin kerätään näytteet kaikista Suomen minkki- ja suomensupitarhoista.

Jos jonkin turkistarhan työntekijällä ilmenee koronatartunta, otetaan näytteitä myös elävistä eläimistä. Tällaisia tarhoja on ollut toistaiseksi vain yksi, eikä minkeissä todettu tartuntaa.

Tärkeintä on nyt estää, etteivät ihmiset tartuta turkiseläimiä.

"Tarhalla ei saa työskennellä tai käydä, jos on sairauden oireita tai epäily koronavirusaltistuksesta. Suositeltavaa on, että kaikki turkistarhoilla työskentelevät henkilöt testattaisiin koronaviruksen varalta."

Jos turkistarhalta löytyisi koronavirusta, määräisi Ruokavirasto näillä näkymin eläimet lopetettavaksi.

Ruokaviraston mukaan Suomessa on tuotanto- ja jalostusminkkejä yhteensä noin 1,25 miljoonaa. Nahkontakauden jälkeen määrä on paljon pienempi.

Lue myös:

Turkistarhoilla vallitsee "tiukka ryhmäkuri" – kausityöntekijät testataan ja kokoontumisia vältellään myös vapaa-ajalla

Suomalaiset minkkitarhat ovat välttäneet koronan, mutta Ruokaviraston seuranta jatkuu ainakin ensi kesään

MT:n kysely: Liki puolet suomalaisista kieltäisi turkistarhauksen – nuoret, naiset ja vihreät innokkaimpia elinkeinon kieltäjiä

Johannes Tervo
Suomalaiset turkistuottajat arvioivat menettäneensä myyntituloja koronan takia yli sata miljoonaa euroa.
Lue lisää

Turkistarhoilla vallitsee "tiukka ryhmäkuri" – kausityöntekijät testataan ja kokoontumisia vältellään myös vapaa-ajalla

Koronatilanne eurooppalaisilla turkistarhoilla kärjistyy – jo yli miljoona minkkiä jouduttu lopettamaan, Alankomaissa varauduttu jopa maan kaikkien minkkien teurastukseen

Ruokavirasto aloittaa minkkitarhoilla tehostetut koronavirustestaukset tällä viikolla – tartunta tietäisi tappotuomiota tarhan minkeille

Koronavirus ei tartu kettuihin ja supiin yhtä herkästi kuin minkkeihin