Järvilohen turvaaminen pääsi mukaan Suomi 100 -ohjelmaan

Saimaan lohikalojen ystävät ry halusi juhlavuoden ohjelmaan tavoitteen turvata äärimmäisen uhanalainen sisävesien kala.
Tilaajalle
Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu 64. leveysasteen eteläpuolisissa sisävesissä. Tämän vuoden alusta alkaen vähintään 1-vuotiaana istutettujen taimenten rasvaevät on leikattava pois. Rasvaeväleikatun taimenen yleinen alamitta on 50 senttiä.