Yksityiselle sosiaalipalvelualalle julistettiin ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Kielto päättyy perjantaina heinäkuun ensimmäisenä päivänä, jonka jälkeen työtaistelutoimia voidaan ammattiliittojen mukaan tarvittaessa jatkaa.
Kiellon aikana jäsenet tekevät töitä työvuorolistojen mukaisesti. Lehtikuva / Timo Heikkala.