MT-gallup: Sinipuna suosituin hallitusvaihtoehto — suomalaiset toivovat oikeistolaista politiikkaa

Kokoomus ja SDP ovat suosituin hallituspohja ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen.
MT kysyi hallituspohjan toiveista kansalaisilta: mitkä kaksi puoluetta vastaajat haluaisivat muodostavan seuraavan hallituksen rungon kevään eduskuntavaalien jälkeen — ja minkälaista politiikkaa sen haluttaisiin harjoittavan?