Valtion perustettava kalustoyhtiö rautatiekaluston vuokraamiseen, esittävät raidealan yritykset

VR:n omistus on Raidealan neuvottelukunnan mukaan syytä pitää edelleenkin sataprosenttisesti valtiolla.
Raidealan neuvottelukunta katsoo, että kalustoyhtiön avulla voitaisiin kehittää rautatietoimintaa Suomessa sekä henkilöliikenteessä että rahtiliikenteessä.