Ohisalo: Suomi ei joudu tekemään yksin töitä ilmastonmuutoksen hillinnässä – EU:n ympäristöneuvosto saavutti yleisnäkemyksen ilmastopaketista

Ilmastopaketissa on viisi toisiinsa tiiviisti liittyvää osaa sekä maankäyttösektoria koskeva lulucf-asetus.
EU:n päästökauppajärjestelmään on tarkoitus perustaa uusi tieliikenteen ja rakennusten päästökauppa.