Karhisen esittämä 20 000 euron myyntitulojen raja leikkaisi tuet pois yli puolelta maatiloista

Tukien rajoittamisen vaikutuksia ei selvitetty etukäteen. MT:n pyynnöstä tehty laskelma osoitti, että harva tila täyttäisi Reijo Karhisen asettamaa tulovaatimusta.
Karhisen esittämä tuloraja tietäisi auringonlaskua valtaosalle Suomen viljatiloista.