Ympäristöministeri kirittää malminetsintäluvan rajoittamista – "Nykyään etsinnästä aiheutuu lähes 20 vuoden epävarmuus maanomistajille"

Ympäristöministeri Krista Mikkonen vaatii kaivosten vastuujärjestelmän kehittämistä, jotta ympäristöhaitat eivät jää yhteiskunnan maksettaviksi.
Ympäristöministeri Krista Mikkosen mukaan vastuujärjestelmällä ja vakuuksilla on varmistettava, etteivät epäonnistuneen kaivostoiminnan kustannukset kapsahda yhteiskunnan maksettaviksi. Kuvassa Terrafamen kaivos Sotkamossa.