Löysitkö maakotkan tai merikotkan pesän? Metsähallitus maksaa siitä löytöpalkkion

Löytöpalkkio on maksettu vuodesta 2012 lähtien 196 maa- ja merikotkan pesästä. Merikotkan pesän täytyy sijaita poronhoitoalueella, jotta siitä saa palkkion.
Lähes kaikissa tunnetuissa Metsähallituksen mailla olevissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta muutama on ilman kylttiä.