Kouvolan opetuspalvelupäällikkö: Koulujen ohjeistus uskonnollisista tilaisuuksista tuskin muuttuu merkittävästi, lasten tasavertainen kohtelu tärkeintä – "Ei niinkään se että taistellaan siitä mikä on sallittua"

Ohjeistus koulujen juhlista on jäänyt teoreettiseksi, koska korona-aikana yhteisiä juhlatilaisuuksia ei ole pidetty, huomauttaa Kouvolan kaupungin opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen.
Oppilaalla ja huoltajalla pitää olla valinnanvapaus koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta. Se, että tapahtuma sijaitsee kirkossa, ei kuitenkaan välttämättä tee tilaisuudesta uskonnollista.