Koronapandemia kaksinkertaistaa nälästä kärsivien ihmisten määrän

Ennusteen mukaan akuutista ruokaturvattomuudesta kärsivien ihmisten määrä voi nousta 265 miljoonaan vuonna 2020.
Jatkuva kuivuus, epävarmuus ruoan saannista ja nälänhätä ovat olleet surullista todellisuutta Somaliassa viime vuosikymmeninä.