Ympäristölupakäsittelyihin vauhtia yhden luukun periaatteella

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi on esitetty 19 ehdotusta. Asiaa pohtinut työryhmä luovutti ehdotuksensa tänään ympäristöministerille.
Ministeri Lauri Tarasti pitää nykyistä ympäristölupajärjestelmää monimutkaisena.