Muovipakkausten kierrätysaste kasvoi viime vuonna hieman

Vuodelle 2025 muovipakkausten kierrätysastetavoitteeksi on määritelty 50 prosenttia.
Kaikista pantittomista muovipakkauksista kierrätettiin vuonna 2021 yhteensä hieman yli 41 prosenttia.