Teitä kunnostetaan tänä vuonna edellisiä vuosia vähemmän – huonokuntoisten teiden ennustetaan lisääntyvän

Maanteitä päällystetään noin 1 500 kilometriä eli 40 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.
Tänä kesänä ei ole mahdollista kuin korkeintaan säilyttää vilkkaimman tieverkon kunto nykyisellään.