Kuivuus ja talvitulvat aiheuttavat päänvaivaa vesistön säännöstelijöille – monen järven säännöstelylupa on nyt tarkastelussa

Muuttuvat sääolot luovat tilanteen, jossa vesistöjen vanhat säännöstelyluvat eivät välttämättä enää toimi.
Puulan ja siihen liittyvän Ryökäsvesi-Liekuneen säännöstelyn kehittämisestä on valmisteilla padotus- ja juoksutusselvitys. Se nostaa esiin ilmastonmuutoksen myötä todennäköisesti yleistyvät runsasvetiset ja hyvin kuivat tilanteet.