Kuntien ilmastopäästöt pienenivät vuodessa 5,5 prosenttia – suurin syy sähköntuotannon ja lämmityksen puhdistuminen

Vuonna 2019 kunnissa aiheutui eniten päästöjä tieliikenteestä, maataloudesta, kaukolämmöstä ja sähkönkulutuksesta.
Tieliikenteessä muun muassa biopolttoaineiden osuuden lisääntyminen ja ajoneuvokannan sähköistyminen ovat leikanneet päästöjä.